Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0495

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Patrz jak się nad nami śmiertelność sroży,
Jako nas zabija mor ten bicz Boży,
Jak wiele codziennie zagrzebują zwłok.

Aż nadto widzimy — Jak słusznie cierpimy,
Gdy nas karze Bóg — Bo my jego dróg
Odstępujemy.
Lekce sobie ważym jego rozkazy,
Pełno między nami Boskiej obrazy,
Błagajmyż go z płaczem, upadłszy do nóg.

Ach bądź litościwy! — Jezu dobrotliwy!
Ty sam serca skrusz — Do pokuty wzrusz,
Daj żal prawdziwy:
Nie pomnij na nasze tak ciężkie winy,
Przebacz nam dla Matki twojej przyczyny,
I na jej wstawienie nie zamykaj usz.

O Matko! za nami — Miękcz Syna prośbami,
Gdy ma karać broń — I przed gniewem chroń,
Zastaw piersiami.
Stań się nam Maryja jako wał zbrojny,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Gdy Syna ujrzysz gniew, rozbrój jego dłoń.


PIEŚŃ VIII.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 g4 a4 bes4 | \stemDown c2 (a4) c4 | bes2 \stemUp g4 \stemDown bes4 | bes2 a2 | \break
    c2 a2 | d2 c2 | bes4 (a4) a2 | \stemUp g2 r2 } g2 g4 a4 | \break
  \stemDown bes2 \stemUp g2 | \stemDown a2 a4 bes4 | c2 a2 | c2 f4 d4 | \break
  c2 d4 bes4 | a2 bes4 \stemUp g4 | g2 f2 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Wzmo -- cnij u -- sta two -- je wdzię -- czno -- ści pie -- niem,
  Na -- ro -- dzie świę -- tej wia -- ry;
  Bo ta wśród zie -- mi, mię -- dzy wszyst -- kie -- mi,
  Je -- dy -- na, prze -- za -- cna, nie -- po -- ka -- la -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  I -- mie to Ma -- ry -- ja głoś z_u -- wiel -- bie -- niem,
  I skła -- daj serc o -- fia -- ry:
}}