Śpiewnik kościelny/Przybądź Duchu Stworzycielu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przybądź Duchu Stworzycielu
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ I.
Hymn o Duchu Świętym.\relative c' {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp g4 \grace { a16[ b] } a4_( fis8)\noBeam g a4 |
g \stemDown c( d8.) c16 c4 |
c g c d | \break
c d8[ e d] c d4  \bar "."
c8 d e4 c8 b a4 |
g c( d8.) c16 c4 | \break
c a8\noBeam a bes4\( a8\) g |
a4. \stemUp fis8 g4 r \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Ve -- ni Cre -- a -- tor Spi -- ri -- tus, Men -- tes tu -- o -- rum vi - _ si -- ta, Im - ple su -- _ per -- na gra -- _ tia, Quæ tu cre -- a -- sti -- _ pe -- cto -- ra.
}
}

Veni Creator

PIEŚŃ I.
Hymn o Duchu Świętym.


Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.
 

Tu septiformis munere,
Digitus Paternæ dexteræ,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te prævio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In sæculorum sæcula. A.

Przybądź Duchu Stworzycielu

PIEŚŃ II.
Hymn z łacińskiego: Veni Creator. — Melodyja jak wyżej.

 
Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.

Tyś pocieszycielem zwany,
Darem Bożym mianowany,

Żywem źródłem i miłością,
Ogniem i duszną światłością.

Darów twoich siedm liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.

Racz dać zmysłom dar światłości,
Pomnażaj w sercach miłości,
A krewkość serca naszego,
Utwierdź mocą Bóstwa swego.

Odpądź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Złe odeszło inną stroną.

Racz nam Ojca Niebieskiego
Dać poznać i Syna jego,
I ciebie Ducha Świętego,
Od obu pochodzącego.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym spółecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).