Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0150

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
144
PIEŚNI NA ZIELONE ŚWIĄTKI.


Żywem źródłem i miłością,
Ogniem i duszną światłością.

Darów twoich siedm liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.

Racz dać zmysłom dar światłości,
Pomnażaj w sercach miłości,
A krewkość serca naszego,
Utwierdź mocą Bóstwa swego.

Odpądź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Złe odeszło inną stroną.

Racz nam Ojca Niebieskiego
Dać poznać i Syna jego,
I ciebie Ducha Świętego,
Od obu pochodzącego.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym spółecznie
Niech brżmi chwała na wiek wiecznie.


PIEŚŃ III.
Proza o Duchu Świętym. <<
  \new Staff {
   \new Voice = "melody" {
    \relative c' { \clef tenor
\key c \major
\time 2/2
    \repeat volta 2 { d2 f e d cis b a1 }
    c!2 c d4( c) bes( a) \break
g2. f4 |
f1 \bar "."
a4 a b! cis |
d4. cis8 cis2 |
d4 cis d e | \break
f4. e8 e2 |
\repeat volta 2 {
e a, |
b4( cis) d( e) |
d2 cis |
d1 }
    }
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
  <<
	{ Ve -- ni Sanc -- te Spi -- ri -- tus! }
	\new Lyrics {
	 \set associatedVoice = "melody"
     Et e -- mit -- te cœ -- li -- tus,
	}
   >>
  Lu -- cis tu -- æ ra -- di -- um Ve -- ni Pa -- ter pau -- pe -- rum! Ve -- ni da -- tor mu -- ne -- rum! Ve -- ni lu -- men cor -- di -- um.
  }
>>


Veni Sancte Spiritus!
Et emitte cœlitus,
Lucis tuæ radium:
Veni Pater pauperum!
Veni dator munerum!
Veni lumen cordium.