Śpiewnik kościelny/Po całym świecie niechaj chwała będzie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Po całym świecie niechaj chwała będzie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ VI.
O Trójcy Przenajświętszej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 g2 | c2 (d2) | e2 (d2) | c1 | d2 c2 | b2 (c2) | \break
    e2 d4 (b4) | g1 | g2 c2 | a2 f'4 (d4) | e2 (d2) c1 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp c,4 e4 g2 | \stemDown c2 a2 | c4 a4 g2 | \stemUp f4 f2 e4 } \break
  \stemDown g2 c2 | a2 f'4 (d4) | e2 (d2) | c1 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Po ca -- łym świe -- cie nie -- chaj chwa -- ła bę -- dzie, w_Trój -- cy je -- dy -- ne -- mu,
  We trzech O -- so -- bach je -- steś je -- den Pa -- nie, I ro -- zum u -- sta -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Wszech -- mo -- gą -- ce -- mu Oj -- cu i Sy -- no -- wi, Du -- cho -- wi Świę -- te -- mu.
  Nie poj -- mie te -- go czło -- wie -- cze mnie -- ma -- nie,
}}


Po całym świecie niechaj chwała będzie, w Trójcy jedynemu,
Wszechmogącemu Ojcu i Synowi, Duchowi świętemu.
We trzech Osobach jesteś jeden Panie,
Nie pojmie tego człowiecze mniemanie,
I rozum ustanie.

Bo nietylkoć my twego Majestatu pojąć nie możemy,
Którzy na świecie mizerne stworzenia dobrze nie żyjemy;
Lecz i tym trudno którzy już są w niebie,
Aby pojmować godnie mogli ciebie,
Niepojęty Panie.

Więc upadamy przed twym Majestatem Wszechmogący Boże,
Daj skutek łaski czego ludzki rozum pojmować nie może,
A odpuść grzechy stworzeniu swojemu,
Spraw by był koniec życiu bezbożnemu,
Pokornie prosimy.

Nie patrz na nasze obrzydłe występki, bez liczby i miary,
I nie przepuszczaj na nas sprawiedliwie zasłużonej kary:
Bo przyjdzie zginąć Ojcze miłościwy,
Za wszyslkie grzechy, kiedy będziesz mściwy;
Niechaj nie giniemy.

Niechaj nad nami twoje miłosierdzie będzie miły Panie,
Bo to przewyższa straszliwą surowość i słuszne karanie,
Na któreśmy tak ciężko zasłużyli,
Gdy ustawicznie tylkośmy grzeszyli:
Znamy zbrodnie swoje.

Przecież my twoje lepianki mój Panie, wejrzyj na stworzenie,
Daj pomoc łaski, a nie daj zaginąć, raczej daj zbawienie;
Bo cóż za prace mieć będziesz w nadgrodę,
Miasto pożytku, niesłychaną szkodę;
Zmiłuj się nad nami.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).