Śpiewnik kościelny/Jeden w Naturze w Osobach troisty

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jeden w Naturze w Osobach troisty
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ V.
O Trójcy Przenajświętszej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f2 c2 a'2 | g2 f1 | \stemDown a2 a2 c4 a4 | a2 g1 } \break
  c2 a2 d2 | c4 (bes4) a1 | bes2 a2 c4 a4 | a2 g1 | \break
  a4 (bes4) c2 a2 | g4 (bes4) a1 \bar "|." s1.
}
\addlyrics { \small {
  Je -- den w_Na -- tu -- rze w_O -- so -- bach tro -- i -- sty,
  O -- prócz w_O -- so -- bach nic nie -- roz -- ró -- żnio -- ny,
  Bądź po -- chwa -- lo -- ny.
}}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze i Sy -- nu z_Du -- chem wie -- ku -- i -- sty;
}}

Jeden w Naturze w Osobach troisty,
Ojcze i Synu z Duchem wiekuisty;
Oprócz w Osobach nic nierozróżniony,
Bądź pochwalony.

Do ciebie Trójco Najświętsza wołamy,
Na pomoc naszą pokornie wzywamy:
Dla twej dobroci błogosław lichemu,
Stworzeniu twemu.

Pokaż ojcowską Ojcze łaskę twoją,
Oczyść w krwi twojej Synu duszę moją:
Przyjdź Duchu święty i pociesz w potrzebie,
Proszących ciebie.

Ojcze równego sobie Syna rodzisz,
Duchu społecznie od obu pochodzisz:
A my w twej łasce niech się odrodzimy,
I z cnot słyniemy.

We trzech Osobach złączonyś jednością
Bóstwa, sił, zgody i jedną wiecznością:
Złącz i nas mocno, wiary statecznością
I serc miłością.

Oddal niezgody, powietrze, głód, wojny,
Bądź na nas grzesznych w łaskach swoich hojny:
Daj dobre życie, grzechów opłakanie,
W łasce skonanie.

A kiedy życie doczesne ustanie,
Przyjm duszę moją w łaskę twoją Panie:
Niech cię oglądam w Trójcy jedynego,
Stwórcę swojego.

Duszom które już twej sprawiedliwości,
Wypłacają się w czyszczowej ostrości:
Daj Trójco święta odpoczynek wieczny,
W niebie bezpieczny.

Ratuj umarłych z wiarą Trójcy świętej,
Przyjmij ich do twej chwały niepojętej:
Jako twym sługom odpuść Boże winy,
W Trójcy jedyny.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).