Śpiewnik kościelny/Kiedy ranne wstaje zorze

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kiedy ranne wstaje zorze
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XV.
Poranna.[1]\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \partial 4 \stemUp f8 g8 | a4 a4 a8 [g8 bes8] a8 | a4 g4 r4 g8 a8 | \break
  \stemDown bes4 bes4 bes8 [a8 c8] bes8 | bes4 a4 r4 \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 c8 [bes8 d8] c8 | \break
    bes4 a4 r4 \stemUp bes8 g8 | f4 a4 g8 [e8 g8] g8 | g4 f4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Kie -- dy ran -- ne wsta -- je zo -- rze, 
  To -- bie zie -- mia to -- bie mo -- rze,
  To -- bie śpie -- wa ży -- wioł wszel -- ki,
  Bądź po -- chwa -- lon Bo -- że wiel -- ki!
}}


Kiedy ranne wstaje zorze,
Tobie ziemia tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!

A człowiek który bez miary
Obsypany twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam go koło siebie!

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli;
My się jeszcze obudzili,
Byśmy cię Boże chwalili.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).