Śpiewnik kościelny/Boże co rządzisz na ziemi i niebie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Boże co rządzisz na ziemi i niebie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni Przygodne III
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni Przygodne III jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni Przygodne III jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni Przygodne III jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ III.
Pieśń dziękczynna za otrzymane dobrodziejstwo.
Uwaga. W miejsce oznaczone gwiazdkami kładą się następujące
wyrazy: Za ten urodzaj, — albo: za ten zbiór plonów — za ten deszcz
żyzny — za to zwycięztwo — za miły pokój — lub ogólnie: za dobro-
dziejstwa.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown c2 bes4 a | \stemUp a2 g | f4 f g g | a2 g | \break
   \stemDown a2 a4 bes | c2 a |d4 c bes a | \stemUp a2 g \bar "." \break
   \stemDown c2 a4 bes | c2 c | d4 bes f' d | d2 c | \break
   bes2 \stemUp a4 g | \stemDown d'2 c | \stemUp a a g g | f2 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że co rzą -- dzisz na zie -- mi i w_nie -- bie,
Wszy -- stko co ma -- my po -- cho -- dzi od cie -- bie:
Racz przy -- jąć od nas u -- ni -- żo -- ne dzię -- ki,
Za \markup{*} \markup{*} \markup{*} \markup{*} da -- ny z_two -- jej rę -- ki.
} }


Boże co rządzisz na ziemi i w niebie,
Wszystko co mamy pochodzi od ciebie:
Racz przyjąć od nas uniżone dzięki,
Za * * * * dany z twojej ręki.

Bądź nam i nadal ojcem miłosiernym,
Wszak my twe dzieci, my twym ludem wiernym:
A jeźli kiedy z drogi twej zbłądzimy,
Nie karz, lecz przebacz — my się poprawimy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).