Z góry czesta, z dołu droga

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Z góry czesta, z dołu droga
Podtytuł 172. z p. Rybnickiego i Raciborskiego.
Rozdział Pieśni miłosne, a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

172.
z p. Rybnickiego i Raciborskiego.
 
\relative e' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 3/4
\autoBeamOff
g8 g a8. g16 g8. f16 |f4 e r4 | b'8 c d c b a | g [(c)] c4 r4
\break
g8. b16 d4. f,8 | e g c4. a8 | g g a g g [(f)] | f4 e r4
\break
g8. b16 d4. f,8 | e f c'4. a8 | g g a g g [(b,)] | d4 c r4
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Z_gó -- ry cze -- sta, z_do -- łu dro -- ga,
roz -- łącz -- my się mo -- ja mi -- ła.
Cóż po na -- szém roz -- łą -- cze -- niu,
gdyś -- my spo -- łem nau -- cze -- ni,
cóż po na -- szém roz -- łą -- cze -- niu,
gdyś -- my spo -- łem nau -- cze -- ni?
}


Z góry czesta (ścieżka), z dołu droga,
Rozłączmy się, moja miła.
Cóż po naszém rozłączeniu,
Gdyśmy społem nauczeni?

Choćbyśmy się rozłączyli,
Dwa serdeczka zasmucili;
Dwa serdeczka, cztéry oczy
Płakać będą we dnie, w nocy.

Czarne oczy, co płaczecie,
Gdy mojemi nie będziecie!
Nie będziecie, bo nie śmiecie,
Darmo, darmo się myślicie.

Góro, góro, coś wysoka!
Moja miła jest daleka,
Daleka jest za górami,
Wielka miłość jest za nami.

Była miłość, już jéj niéma,
Bo się skryła do kamienia,
A z kamienia do paproci,
Już się więcéj nie nawróci.

Gdy świetliczkę zamiatała,
To ją łzami polewała:
Nie polewajże ją łzami,
Masz wodziczkę za drzwiami.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.