Wikiźródła:Odbieranie uprawnień

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Na stronie tej znajdują się zasady dotyczące odbierania uprawnień administratora, administratora interfejsu lub biurokraty. Na tej stronie można również zgłaszać wnioski o odebranie uprawnień.

Regulamin odbierania uprawnień nieaktywnym użytkownikom[edytuj]

Z powodu nieaktywności Wikiskryby mogą mu zostać odebrane uprawnienia administratora, administratora interfejsu oraz biurokraty.

 1. Uprawnienia mogą zostać odebrane użytkownikowi, który przez 12 miesięcy nie wykonał czynności wymagających uprawnień, takich jak blokowanie, usuwanie, odblokowywanie, edycje w przestrzeni MediaWiki oraz dowolne inne, których nie można wykonać bez posiadania uprawnień.
 2. Uprawnienia biurokraty z powodu nieaktywności odbierane są wyłącznie razem z uprawnieniami administratora. Aktywność w zakresie czynności administracyjnych wystarcza dla zachowania uprawnień biurokraty i również na odwrót.
 3. Uprawnienia nie są odbierane osobom obsługującym system OTRS.
 4. Procedurę odbierania uprawnień prowadzić może wyłącznie administrator.
 5. Procedura odbierania uprawnienia rozpoczęta może zostać dwa razy w roku: w maju i listopadzie.
 6. Procedura odbierania uprawnień nie może trwać dłużej niż 28 dni.
 7. Na nie mniej niż dwa tygodnie przed odebraniem uprawnień na stronie dyskusji użytkownika prowadzący procedurę umieszcza stosowną informację oraz, jeśli to możliwe, wysyła mail poprzez mechanizm MediaWiki.
 8. Każdy z użytkowników Wikiźródeł ma prawo do prób samodzielnego kontaktu z zainteresowanym i nakłaniania do powrotu do projektu.
 9. Jeżeli Wikiskryba zadeklaruje chęć dalszego uczestnictwa w projekcie, uprawnienia nie zostaną odebrane. Deklaracja musi się odbyć na stronach projektu i musi zostać złożona przez samego zainteresowanego po zalogowaniu się. Deklarację należy złożyć na swojej stronie użytkownika podając orientacyjny termin powrotu z wikiurlopu.
 10. Uprawnienia nie są odbierane, jeśli w rezultacie projekt miałby zostać z liczbą administratorów mniejszą niż 2. Ta zasada dotyczy również biurokratów i administratorów interfejsu.
 11. Wikiskryba, który utracił uprawnienia, może zwrócić się o ich przywrócenie w uproszczonym trybie lub wnioskować o ich ponowne przyznanie na zwykłych zasadach.
 12. Procedury nie stosuje się do użytkowników, których aktywność w okresie poprzedzającym jej uruchomienie kwalifikuje ich do odzyskania uprawnień w uproszczonym trybie.

Techniczną potrzebę odebrania uprawnień należy zgłosić na stronie meta.

Procedura odebrania uprawnień[edytuj]

 1. Administrator, który chce rozpocząć procedurę, informuje w Skryptorium o wszczęciu procedury, wskazując użytkowników, którym mogą zostać odebrane uprawnienia, podając dla każdego z nich datę ostatniej aktywności. Tym samym administrator ten staje się osobą prowadzącą procedurę dotyczącą tych Wikiskrybów.
 2. Prowadzący procedurę wpisuje informację o możliwości utraty uprawnień na strony dyskusji Wikiskrybów i, jeśli to możliwe, wysyła do nich maila z informacją poprzez "prześlij mail do tego użytkownika". Czynności te musi wykonać bezzwłocznie po wykonania wpisu w Skryptorium.
 3. Jeśli Wikiskryba nie zadeklarował chęci dalszego uczestnictwa, prowadzący procedurę wpisuje prośbę na meta oraz informację o tym wpisie w Skryptorium.
 4. Jeśli Wikiskryba zadeklarował chęć dalszego uczestnictwa, prowadzący procedurę wpisuje informację o zakończeniu procedury w skryptorium.

Rezygnacja z uprawnień[edytuj]

Każdy Wikiskryba ma prawo do zrezygnowania z posiadanych uprawnień.

Regulamin odbierania uprawnień w trybie głosowania[edytuj]

 1. Wniosek (wraz z uzasadnieniem) o odwołanie administratora, administratora interfejsu lub biurokraty może złożyć minimum 3 użytkowników (wnioskodawców), co nie odbiera im prawa do późniejszego głosowania.
 2. Głosować mogą zalogowani użytkownicy (oprócz zgłoszonej osoby) mający w momencie rozpoczęcia głosowania minimum 300 edycji i zarejestrowani od co najmniej miesiąca. Głosy pacynek są nieważne (nie dotyczy dyskusji).
 3. Głosowanie trwa 14 dób (336 godzin), a rozpoczyna się po złożeniu podpisów przez wnioskodawców pod wnioskiem na stronie głosowania. Podpisy muszą być wstawione z własnego konta, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.
 4. Ponowny wniosek o odwołanie tej samej osoby można zgłosić najwcześniej po upływie 60 dni, licząc od dnia poprzedniego zgłoszenia. Ponowny wniosek może być złożony już 7 dni po zakończeniu głosowania, jednak żaden z wnioskodawców nie może się powtórzyć.
 5. Odwołanie administratora, administratora interfejsu lub biurokraty następuje, gdy "za" wnioskiem (odwołaniem) zagłosuje co najmniej 5 uprawnionych, a równocześnie spośród głosów "za" i "przeciw" co najmniej 50%+1 głos będzie "za".

Techniczną potrzebę odebrania uprawnień należy zgłosić na stronie meta.

Zachowanie podczas głosowania[edytuj]

Wikiskrybów uprasza się o poważne podejście do głosowania oraz argumentowanie swej decyzji w sposób racjonalny.

Miejscem komentarzy do głosów jest dział Dyskusja. Wszelkie dopiski bezpośrednio pod głosami będą przenoszone.

Przygotowanie i publikacja wniosku[edytuj]

Zgłoszenie poprzez formularz

Wniosek można utworzyć z pomocą przygotowanego niżej formularza zgłoszenia. W celu skorzystania z niego należy:

 1. w polu nazwy uzupełnić nazwę strony;
  Tworzona strona musi mieć nazwę odpowiadającą schematowi Wikiźródła:Odbieranie uprawnień/Nazwa użytkownika/wyróżnik (wyróżnik dodaje się, gdy dla danego użytkownika były już głosowania; zwyczajowo są to kolejne liczby od 2 wzwyż). Przykładowo dla użytkownika o nazwie XYZ, dla którego tworzymy drugie głosowanie właściwa podstrona głosowania powinna mieć nazwę Wikiźródła:Odbieranie uprawnień/XYZ/2.
 2. kliknąć przycisk „zgłoś”;
  Powoduje to otworzenie w tym oknie/zakładce widoku z kodem docelowej podstrony głosowania.
 3. zredagować kod podstrony zgodnie ze zwyczajami oraz pokazanymi nad okienkiem edycji poradami i zapisać podstronę;
 4. utworzoną podstronę głosowania dopisać poniżej w sekcji Zgłoszenia jako {{Wikiźródła:Odbieranie uprawnień/Nazwa użytkownika/wyróżnik}}.
Formularz

Zgłoszenia[edytuj]