Volumina Legum. Tom VII/Xięstwo Inflantskie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Xięstwo Inflantskie.

Desideria obywatelow Xięstwa Inflantskiego, tak względem odmiany kadencyi sądow w Assessoryi Koronney przez ordynacyą ostatnią w r. 1677 in mensibus Ianuario et Februario ustanowioney, iako też względem ponowienia praw stanowiących dobra lenne za dziedziczne, za sprawiedliwe uznawaiąc; kadencyą do sądzenia się w Sądach Zadwornych Assessorskich Koronnych na miesiące May y Czerwiec przenosiemy, y w tych miesiącach same spraw Xięstwa Inflantskiego sądzenie determinuiemy; oraz pacta Subjectionis et Unionis tegoż Xięstwa y przywiley Nayiaśnieyszego Zygmunta Augusta nadany we wszystkim approbuiąc, dobra wszystkie w Xięstwie Inflantskim, ktore kiedykolwiek in possessione szlachty zostawały y zostaią, y specialiter dobra Andzelmuyza, ieden tylko dym maiące, niesłusznie w dzierżawkę poczytane, w possessyi Ur. Iana Weysenhoffa Koniuszego Xięstwa Inflantskiego będące, (oprocz czterech Starostw, Lucyńskiego, Rzeczyckiego, Maryenhauskiego y Duneburskiego) za ziemskie, wieczne, dziedziczne uznaiemy. Tudzież ordynacye, iedne sub anno 1607 drugą 1677 co do alternaty preskrypcyi, y innych punktow reassumuiąc, wydanie przywileiow na Urzędy Inflantskie impossessionatis, a zwłaszcza obcym innych Woiewodztw y Powiatow obywatelom abroguiemy, y aby in posterum nie wychodziły, WW. Pieczętarzom oboyga narodow pilność mieć zalecamy. Także kościoł parochialny Dyneburski przy possessyi, tak folwarku Nidermuyzy, vigore konstytucyi 1679 y 1683 do Starostwa Dyneburskiego wydzielonego, iako też gruntow w pośrzod gruntow mieyskich miasta Dyneburka trzymanych, utwierdzamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).