Volumina Legum. Tom VII/Starostowie Grodowi Zytomirski y Owrucki

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Starostowie Grodowi Zytomirski y Owrucki.

Ponieważ Woiewodztwo Kiiowskie trzy Powiaty, pierwszy Kiiowski, drugi Zytomirski, trzeci Owrucki w sobie zawieraiące, per antiquam revolutionem temporum, oddziału Powiatow swych nie miało, przez co w Grodzie Kiiowskim z mocy prawa, wszystkie trzy Powiaty dotąd sądziły się. A że konstytucyą roku 1659 po ograniczeniu Ziem Kiiowskiey Zytomirskiey y Owruckiey, także Starostom Zytomirskiemu y Owruckiemu Grodzkim, sprawy obywatelow swoich Ziem, z Urzędami inych sądzić, praevio explendo juramento, zezwolono, przeto zapatrzywszy się na taryffy, Powiaty pomienione oddzielaiące, iedney Powiatu Kiiowskiego do Grodu Zytomirskiego roku 1724 dnia 3 Lutego; drugiey Powiatu Zytomirskiego roku, dnia i miesiąca tegoż, do Grodu tegoż; trzeciey Powiatu Owruckiego w roku tymże dnia 16 Kwietnia w Grodzie Owruckim per oblatam podanych, stosuiąc się do wyż rzeczoney konstytucyi pro peragendo celeriori justitiae cursu, Starostom Grodowym Zytomirskiemu y Owruckiemu, sądy swoie reassumować pozwalamy, takowym porządkiem; aby pierwsza kadencya Sądow Grodzkich Kiiowskich po Koronacyi przyszłego Nayiaśnieyszego Regnana Polskiego, w niedziel sześć, w mieście I. K. Mci Zytomierzu, za poprzedzaiącym potrzykrotnym przywołaniem reassumowana, y przez niedziel dwie na obywatelow Powiatu Kiiowskiego sądzona była; po ktorey kadencyi doszłey lub nie, Starosta Zytomirski w niedziel cztery po determinowaney wyższey kadencyi, tamże w mieście Zytomirzu, wykonawszy zwykłą Starostom rotę, przed Senatorem Woiewodztwa Kiiowskiego, lub Urzędnikiem Powiatu Zytomirskiego, ktorego nayłatwiey sprowadzić może, w przytomności congregadae nobilitatis teyże Ziemi z Urzędem swym podobnie iuryzdykcyą reassumował, y przez niedziel dwie sprawy swego Powiatu sądził, a po tey kadencyi itidem w niedziel cztery, Starosta Owrucki w mieście y zamku Owruckim, podobnie za potrzykrotnym przywołaniem, y iuramentu wykonaniem, sądy swe zacząć, et simili methodo kończyć będzie dla swego Powiatu Owruckiego powinien, y tak perpetuum cursum sądow naznaczamy. Waruiąc, aby obywatele extra proprium Districtum nie byli ewokowani, sub poena mille marcarum luenda, et nullitate dekretow y processow.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).