Volumina Legum. Tom VII/Rozgraniczenie Starostwa Homelskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozgraniczenie Starostwa Homelskiego.

Ponieważ od dawnego czasu Starostwo Homelskie w Powiecie Rzeczyckim sytuowane, iest w rożnych dyfferencyach z graniczącemi tak od dobr Krolewskich lennych y dożywotnich, iako też ziemskich y duchownych; przeto na rozgraniczenie onego ze wszystkiemi graniczącemi przy Ur. Ierzym Iodce Podkomorzym Lidz. decisivam sententiam mieć maiącym, za Kommissarzow nasnaczamy, UU. Iana Buynickiego Stolnika Połockiego, ..... Hutorowicza Podstarość. Grodz. Oszmiańskiego, Kaietana Podbereskiego Podstaro. Grodz. Rzeczyckiego, Iana Hurkę Pisarza Grodz. Witeb. Kazimierza Oskierkę Kasztelanica Nowogrodzkiego, Floryana Bykowskigo Stolnika Mińsk. Adama Lenkiewicza Podstolego Mozyrskiego, Dominika Zaiarskiego Cześnika Upitskiego, Pawła Brtosiewicza Łowczego Orszańskiego, Iana Suchodolskiego Horodniczego Mścisł. ktorzy podług przepisu praw o Kommissyach y Kommissarzach opisanych, w czasie iak nayprędszym sposobność upatrzywszy, y z sobą zniosłszy się, wydadzą innotescencye wszystkim graniczącym, y absentia nonnullorum non obstante, byleby ich tylko pięciu było, do Homla ziadą, y dyfferencye wszystkie rozsądzą, y Starostwo pomienione Homelskie cum omnibus collateralibus rozgraniczą, y to wszystko wypełnią, cokolwiek do Sądow Kommissarskich będzie należało. Ieżeliby zaś Podkomorzy, lub ktory z Kommissarzow, albo ich kilku przed expedyowaniem y dokończeniem tey Kommissyi umrzeć miało, in eo casu, aby Sąd Assessorski Lit. innego Podkomorzego, y innych Kommissarzow wyznaczył, moc daiemy, y mieć chcemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).