Volumina Legum. Tom VII/Rota dla Magistratow y Magdeburyi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rota dla Magistratow y Magdeburyi.

Ia Woyt, my Burmistrze, Radzcy, naszym y całego gminu, pospolstwa imieniem przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. iedynemu, iż na obronę wiary Swiętey Chrześciańskiey, na utrzymanie praw, wolności y swobod oyczystych, do Generalney y Prowincyonalney Woiewodztw, Ziem, y Powiatow Konfederacyi przystępuiemy, y tę Konfederacyą we wszystkich punktach utrzymywać, od niey nie odstępować, y poki cała Rzeczpospolita ab intra et ab extra uspokoiona nie będzie, statecznie trwać, fide, honore, et conscientia obowięzuiemy się, fidelitatem Rzeczypospolitey, na żadne ab adversa parte postrachy, y deklaracye nie oglądaiąc się, spondemus. Ieżeliby od nas Rzeczypospolita ad communem defensionem potrzebowała subsidium, tedy oney sine renitentia praestare, y od tey prawdziwey oyczyzny spolney obrony cum dispendio życia, y fortun naszych odstępować nie mamy. W żadne przeciwne kointelligencye wkraczać nie będziemy, auxilio et consilio przeciwney stronie non favebimus. Korrespondencyi żadney z przeciwną nieprzyiacielską stroną, y iey adherentam mieć, ani onych przyimować nie mamy, owszem wszelką korrespondencyą, ktoraby miała spectare ad Statum Reipublicae I. W. IMci P. Marszałkowi, y Ichmościom Panom Konsyliarzom revelare przyrzekamy. W mieście tuteyszym wszelką ostrożność zachować, y ieżeliby kto ab hostili parte, lub od adherentow przybył, y iakowe szkodliwe fomentacye czynił, takowego wstrzymać, powściągnąć, y I. W. Imci P. Marszałkowi Konfederackiemu wydać deklaruiemy. Na czym iako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam Panie Boże dopoż, y Męka Iego Swięta.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).