Volumina Legum. Tom VII/Przyczynienie Posłow Wdztwu Krakowskiemu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przyczynienie Posłow Wdztwu Krakowskiemu.

Ponieważ Rzeczopospolita Woiewodztwu Sandomirskiemu, ex ratione siedmiu Powiatow, tyleż Posłow mieć na Seym konstytucyą 1736 pozwoliła, teraz zaś dla każdego Powiatu Woiewodztwom Ziem Pruskich po dwoch Posłow oznaczyła; więc na instancyą Posłow Woiewodztwa Krakowskiego, ośm Powiatow w sobie zawieraiącego, odtąd tyleż Posłow obierania, mocą ninieyszego ustanowienia, Stany Rzeczypospolitey dozwalaią.
Iako wyraźne prawa, a mianowicie statut 1510, a constit. 1565 obowięzuie IchMciow Senatorow, aby na Seymikach, gdzie ktory swoie dignitarstwo osiąga bywali, konstytucya zaś 1611 fol. 25, pierwszeństwo Dygnitarzow przed Urzędnikami Woiewodztw po całey Koronie bez excepcyi oznaczyła, gdy iednak te prawa sinistra ich interpretatione nie zupełnie bywaią zachowane; przeto zgromadzone Rzpltey zkonfederowane Stany, zapobiegaiąc temu, postanawiaią, aby te wzwyż wytknięte prawa w ścisłey, bez rożniącego moc ich stanowienia, były obserwancyi, y aby Senatorowie według tego pierwszeństwa, ktore maią w swoich Woiewodztwach, wszelkie głosy, y gaienia przed Urzędnikami zabierali. Urzędnicy zaś między sobą porządek, według dawney anni 1611 konstytucyi, tudzież y ostatniey anni 1636 Podkomorzego w swoim Woiewodztwie przed Starostami Grodowemi, tych zaś Starostow cum jurisdictione judiciali będących, przed Chorążemi, et sic consequenter ordinem zachowuiąc, ieden przed drugim w krzesłowym pierszeństwa mieyscu, y z niego zabierania wszelakich głosow na Seymikach y Ziazdach publicznych, uymy w prerogatywie nie czynili.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).