Volumina Legum. Tom VII/Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Obiaśnienie prawa dziedzicznego do wsi Sachny Volumina Legum. Tom VII • Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego • zbiorowy Pozwolenie zamiany części Szeptyc
Obiaśnienie prawa dziedzicznego do wsi Sachny Volumina Legum. Tom VII
Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego
zbiorowy
Pozwolenie zamiany części Szeptyc
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego.

Ponieważ między dobrami ziemskiemi Wielm. Ignacego Cetnera Woiewody Bełzkiego dziedzicznemi znayduią się części Krolewskie we wsi Kniazach w Woiewodztwie Bełzkim pomieszane, w Woiewodztwie zaś Ruskim w Ziemi Przemyskiey od wsiow Bunowa, Lubiena, Hołyńcza, y części Hruszowic, w Ziemi zaś Halickiey, od wsi Nazawizowa dobr Krolewskich, a dobrami tegoż W. Woiewody dziedzicznemi, o granice zachodzą rożności, a z nich następuią kłotnie, przeto przychylaiąc się do żądania tegoż Wiel. Woiewody, tak przez wzgląd na zasługi przodkow iego y własne, iako dla odięcia okazyi sporek, z powszechną zgodą zkonfederowanych Stanow, pozwalamy na kommutacyą tychże Krolewszczyzn wsiow, Bunowa, Lubiena, Hołyńcza y części wsi Kniaz, za dobra iego dziedziczne miasteczko Rozow, y wsie w tymże kluczy znayduiące się w Woiewodztwie Kiiowskim, w Powiecie Zytomirskim sytuowane, y naznaczamy Kommissarzow; z Senatu: Wielm. Stanisława Sługockiego Lubelskiego, UU. Antoniego Morskiego Przemyskiego, Antoniego Rozwadowskiego Halickiego, Stefana Kunickiego Chełmskiego, Maryana Dydyńskiego Lybaczewskiego Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego UU. Wydżgę Stolnika Grabowieckiego, Lipskiego Miecznika Buskiego, Kozłowskiego Cześnika Nowogrodzkiego, Drohoiowskiego Miecznika Przemyskiego, Thorzewskiego Komornika Bełzkiego, Kuszkowskiego Komornika Sandomirskiego; ktorzy to Komissarze, non obstante unius vel plurium absentia, dummodo tres adsint, umowiwszy się między sobą o sposobnym czasie, do każdey wsi w szczegulności tak Krolewskich, iako y do dziedzicznych ziechawszy, intratę sprawiedliwą wyprowadzą, y zamianę za insze dobra ziemskie wzwyż wyrażone, w intracie tamtym wsiom, y częściom korrespodnuiące uczynią, et immunitati Terrestri w possessyą W. Woiewody Bełzkiego y sukcessorow iego na wieczne czasy oddadzą; a dobra ziemskie zamienione w Krolewskie do dyspozycyi przyszłego da Bog Monarchy Polskiego oddadzą, y wszystko pro exigentia rei przezornie y sprawiedliwie powagą Seymu teraźnieyszego y ważnością umocnieni będąc, wykonaią, non praejudicando quidquam ad vitae tempora modernis possessoribus, ktorą to zamianę, iaka przez wyznaczonych Kommissarzow nastąpi, approbuiemy y utwierdzamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).