Volumina Legum. Tom VII/Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dignitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Szkoła w Buczaczu Volumina Legum. Tom VII • Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dygnitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis • zbiorowy Inkorporacya probostwa Piotrkowskiego
Szkoła w Buczaczu Volumina Legum. Tom VII
Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dygnitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis
zbiorowy
Inkorporacya probostwa Piotrkowskiego
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dignitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis.

Prawa wielokrotne o przyimowaniu do Kapituł Katedraln. ludzi tylko stanu szlacheckiego, oprocz pewnych osob pozwolonych stanowione, iako dotąd skutecznie y chwalebnie od Kapituł Katedralnych obserwowane, tak wiecznemi czasy w swoiey mocy, y surowości zachowane mieć chcemy.
Gdy zaś w Kapitule Katedralney Warmińskiey inaczey się dzieie, prawa Koronne roku 1550, 1607 a osobliwie 1669 praecise et specifice dla tey Kapituły Warmińskiey uchwalone (cudzoziemcow, y nie szlachtę Polską do katedry przyimuiąc) łamie, zaczym pomienione prawa reassumuiąc, tym surowiey, im z tey Kapituły Warmińskiey odtąd Deputaci na Trybunał Koronny Prowincyi Wielkopolskiey obierani będą, stanowiemy, ażeby cudzoziemcy indygenatu nie maiący, tudzież ignobiles (wyiąwszy czterech Doktorow Kanonikow natione Warmińczykow) zwyczaiem dla Kapituł Katedralnych przez prawa utwierdzonym przyimowani nie byli, ale tylko ludzie stanu szlacheckiego te osiągali, y osiadali, czego Wielebny Biskup Warmiński przestrzegać ma, w innych zaś punktach pomieniona konstytucya roku 1669 że skutek swoy brać y mieć powinna, deklaruiemy. Także co do Kollegiat w Koronie y W. X. Lit. prawa annorum 1496, 1505, 1607, 1633, 1669 aby ignobiles na Prelatury, y kononie przyimowani nie byli, zakazuiące, odnawiamy, y żeby in Collegiatis primae dignitates przynaymniey, solis nobilibus dawane były, mocą teraźnieyszey Konfederacyi waruiemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).