Volumina Legum. Tom VII/Kwit sukcessorom Wielm. Sołłohuba Podskarbiego W. W. X. Litewskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kwit sukcessorom Wielm. Sołłohuba Podskarbiego W. W. X. Litewskiego.

Lubo Wiel: Ian z Dowoyna Sołłohub Podskarbi W. y Pisarz Ziemski W. X. L. ab actu apprehensionis Podskarbstwa W. X. Lit. to iest ab anno 1732 a die primo martii usque ad annum 1747 et seorsive z dobr I. K. Mci stołowych ekonomicznych stante Interregno za rok 1733 na Seymie Warszawskim w roku 1738 agituiącym się chociaż niedoszłym, dostatecznie coram Deputatis a Republica, y na innych ordynaryinych y extraordynaryinych Seymach in hoc intersitio, aż do czasu teraźnieyszego uczyniwszy kalkulacyą ad mentem cinstitutionis roku 1717 y nad kontrakt czyli opis w teyże konstytucyi roku 1717 wyrażony, na Seymie Grodzieńskim za rok 1745 y za rok 1746 inclusive aukcyi po złot: Polsk: sto tysięcy na rok libere ac spontanee, pomnażaiąc dochody skarbu Lit: postąpiwszy, y za pomienione lata wyrażone dwakroć sto tysięcy złot: Pol: w skarbie W. X. Lit. w depozycie u W. Ierzego Fleminga teraźnieyszego Podskarbiego W. X. Lit: ad ulteriorem Rzeczypltey dispositionem zostawiwszy, kwitu generalnego nie otrzymał; przeto gdy Wiel: Iozef Sołłohub Wda Witeb: syn niegdy W. Iana Podskarbiego W. W. X. Lit. kalkulacye rzetelne coram delegatis ad examinandum produkował, ktore żadney wątpliwości y interpretacyi nie podpadały, zaczym wszystkich sukcessorow y konsukcessorow przerzeczonego niegdy Wielm: Iana Sołłohuba Podskar. W. W. X. Lit. ze wszystkich lat Podskarbstwa iego kwituiemy, y od wszelkich impetycyi, y od kogokolwiek zarzutow iakowych perpetuis temporibus lege praesenti uwalniamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).