Volumina Legum. Tom VII/Compositio inter Status

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Compositio inter Status.

A że dyfferencye de rebus temporalibus politicis między Stanem duchownym y świeckim zachodzące, wielokrotnemi od roku 1573 konstytucyami w recess odkładane, Kommissyom wyznaczonym, y Deputatom w rowney osob duchownych y świeckich liczbie mianowanym, roku 1697, 1609, 1618, 1631 do zaspokoienia zlecone, dotąd (oprocz niektorych na Seymie roku 1635 umiarkowanych y opisanych okoliczności) zupełnie nie zakończone, owszem po tey roku 1635 y 1726 konstytucyi, y teraz wszczęte są, ktore gdy na Seymie ninieyszym Convocationis dla wielu wielkich y ważnych spraw Rzeczyposp. ułatwione być nie mogły, a do spokoyności wewnętrzney wiele należy, aby takowe między Stanami defferencye hamowane były, zaczym inter articulos pactorum conventorum to pomieścić, y u Nayiaśnieyszego przyszłego Krola wyiednać, starać się będziemy, ażeby Nayiaśnieyszy przyszły Krol Pan nasz Kommissyą na wzor pomienionych konstytucyi, osobliwie roku 1618 w rowney duchownych y świeckich Deputatow liczbie, na uznanie takowych dyfferencyi, dekretow, processow, sprzeczkow, wątpliwości, prawych kłotni dostatecznie żądań, y wszelkich zachodzących rożnic ułatwienie (in sequelam podobnych bez pozwolenia Stanow Kommissyi non trahendo) po szczęśliwey Koronacyi wydać, y w obecności za śrzodkuiącym oraz IMci Xiędza Nuncyusza Apostolskiego wdaniem się, wyznaczyć raczył, ktorey Kommissyi dzieło, na pierwszym po zakończeniu tey Kommissyi Seymie, utwierdzone być powinno.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).