Volumina Legum. Tom VII/Bespieczeństwo obrad publicznych, y osob w nie wchodzących

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bespieczeństwo obrad publicznych, y osob w nie wchodzących.

Ponieważ tak daleko zuchwałość ludzi swawolnych zabiegła, że iey ani prawa dawne ostrością kary grożące, ani mieysca ku publicznym obradom poświęcone, żadnego iak doświadczyliśmy wstrętu nie czynią, a iedno po drugim pogorszenie sroższych coraz przypadkow spodziewać się każe; przeto ucalaiąc napotym iak naydoskonaley to bespieczeństwo nietylko obrad publicznych, to iest Seymow y Seymikow, ktore są nayistotnieyszą częścią w Rzeczypospolitey dobra powszechnego, ale też osob w nie wchodzących, y miejsc ku ich odprawowaniu wybranych, lub prawem wyznaczonych; wszystkie w tym przypadku dawne, na takowe zuchwalce y gwałtowniki, iuż postanowione przez statut Zygmunta I. w Krakowie roku 1507, titt: De poena eorum, qui manu armata ad judica et Conventus generales et particulares veniunt, y drugi tegoż samego Krola w Piotrkowie 1510, titt: Poena statuta contra violatores Consiliarorum et Nuntiorum ad Conventus publicos proficiscientuim, prawne kary nie tylko ponawiamy, ale też aby in executione rigida w każdym czasie contra deliquentes, nie maiąc zadnego względu na osoby y dostoieństwa, lecz na sam zły uczynek, zostawały, powszechną zgodą Stanow pod Seym teraźnieyszy zkonfederowanych ustanawiamy.
A że exekucya nieodwłoczna prawa iest nayskutecznieyszym wynalazkiem pewney złych obyczaiow naprawy, zaczym gdyby się taki excess podczas Seymu lub Sądow wszelakich trafił, y był naprzeciw osobom lub mieyscu wykonany, zaraz in loco delicti w obmowie powyżey cytowanego prawa, przez Sąd Marszałkowski złożony, ma być przykładnie w winowaycy ukarany.
W przypadku zaś ucieczki, y niestawienia się za pozwem winowaycy, lub winowaycow, rygor infamii wieczney et confiscationis bonorum naprzeciw onym rozciągamy, y wskazuiemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).