Volumina Legum. Tom VII/Alternata Sądow Grodzkich, Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Alternata Sądow Grodzkich, Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego.

Lubo Grod Nowomieyski zdawna Nowy Korczyn rzeczony, sprawy dwoch Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego dotąd pod iedną sądzić kadencyą, że iednak obywatele Powiatu Pilźnińskiego, to dla wielkich z gor, Wisły, Wisłoki y innych rzek wylewow, to dla odległości mieysca, tak na Sądy pomienione, iako y na inne termina, częstokroć do Nowego Misata doiachać nie mogli, a przez to nie małą szkodę y upadek w sprawach swoich ponosić musieli; więc dogadzaiąc tak sprawiedliwey potrzebie, aby iedna kadencya dla Powiatu Wiślickiego w Nowym Mieście, druga dla Powiatu Pilźnińskiego w Pilźnie, przez iedenże Grod Nowo-Mieyski alternatim sądzona była, non immiscendo spraw Powiatu Wiślickiego, do Pilźnińskiego, ani e converso, praesenti lege stanowiemy.
Do pilnowania zaś xiąg w Pilźnie będących y przyimowania manifestow, relacyi, plenipotencyi, oblat, zapisow, kompromissow, niemniey wydawanie extraktami assygnacyi na sol suchedniową rekwiruiącym, pozwalamy Powiatowi Pilźnickiemu, Urodzonego Kleczyńskiego Komornika Ziemskiego iuż poprzysiężonego stanowiemy. Zaś post fata, aut ascensum onego, ad suscipiendas relationes, manifestationes, plenipotentias y wyżey wyrażonych assygnacyi Powiat Pilźniński innego na Seymiku boni ordinis pluralitate obierać sobie będzie powinien.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).