Tora/Genesis VII.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

1. I rzekł Bóg do Noacha: „Wnijdź ty i wszystek dom twój do korabia, bo ciebie upatrzyłem jako sprawiedliwego przedmną w wieku tym.

2. Ze wszelkiego bydła czystego zabierzesz ze sobą po siedmioro, — samca i samicę jego, ze zwierząt zaś nieczystych po parze, — samca i samicę jego.

3. Również z ptactwa nieba po siedmioro,—samca i samicę, — aby zachować nasienie na powierzchni całej ziemi.

4. Bo, po dniach jeszcze siedmiu, spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę wszelki byt, który utworzyłem, z oblicza ziemi.

5. I spełnił Noach wszystko tak, jak polecił mu bóg.

6. A Noach był wtedy w wieku sześciuset lat. I nastał potop — wody na ziemi.

7. I wszedł Noach, i synowie jego, i żona jego, i żony synów jego z nim do korabia, z powodu wód potopu.

8. Z bydła czystego i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa i z wszystkiego co się porusza na ziemi —

9. Po parze weszły do Noacha, do korabia, — samiec i samica, jak polecił Bóg Noachowi.

10. I stało się po siedmiu dniach, iż wody potopu nastały na ziemi.

11. Roku sześćsetnego życia Noacha, miesiąca drugiego, siedemnastego dnia miesiąca, — w tenże dzień rozwarły się wszystkie źródła otchłani bezmiernej, a spusty niebios się roztworzyły.

12. I spadł deszcz ma ziemię, czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

13. Onego właśnie dnia wszedł Noach i Szem i Cham i Jafet, synowie Noacha, i żona Noacha, i trzy żony synów jego, z nimi, do korabia, —

14. Oni i wszelki zwierz, według rodzaju swego, i wszelkie bydło, według rodzaju swego, i wszelki płaz pełzający po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko co lata, według rodzaju swego, wszelakie ptactwo skrzydlate;

15. I tak weszło do Noacha, do korabia, po parze z każdego ciała, w którém był dech żywota.

16. A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, — jako polecił mu Bóg. I zamknął Bóg za nim.

17. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, — i wezbrały wody i podniosły korab', i uniósł się wysoko nad ziemią.

18. I wzmogły się wody, i wezbrały bardzo na ziemi; i pływał korab' po powierzchni wody.

19. A wody wzmagały się coraz bardziej na ziemi; i pokryły się wszystkie góry wysokie, co pod całém niebem.

20. Piętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody, i zakryte zostały góry.

21. I wyginęło wszelkie ciało, poruszające się na ziemi, — z ptactwa, i z bydła, i ze zwierząt, i z wszelkiego roju rojącego się na ziemi, i wszyscy ludzie.

22. Wszystko, w czyich nozdrzach tchnący dech żywota, ze wszystkiego, co na lądzie było, pomarło.

23. I tak zgładził wszystek byt na obliczu ziemi, od człowieka do bydlęcia, i płazu i ptaka nieba; i zgładzone zostały z ziemi. A pozostał tylko Noach, i co było z nim w korabiu.

24. I opanowały wody ziemię, sto pięćdziesiąt dni.