Przejdź do zawartości

Tora/Genesis V.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

1. Oto rodopis potomków Adama: Czasu, którego stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go.

2. Mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, czasu którego stworzeni zostali.

3. I przeżył Adam sto trzydzieści lat, i spłodził na podobieństwo i obraz swój, i nazwał imię jego: Szet.

4. I były dni Adama po spłodzeniu Szeta ośmset lat; i spłodził synów i córki.

5. A były wszystkie dni Adama, które przeżył: dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.

6. I przeżył Szet sto pięć lat, i spłodził Enosza.

7. I żył Szet po spłodzeniu Enosza ośmset siedm lat, i spłodził synów i córki.

8. A były wszystkie dni Szeta: dziewięćset dwanaście lat; i umarł.

9. I przeżył Enosz dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.

10. I żył Enosz, po spłodzeniu Kenana, ośmset piętnaście lat, i spłodził synów i córki.

11. A były wszystkie dni Enosza: dziewięćset pięć lat; i umarł.

12. I przeżył Kenan siedmdziesiąt lat, i spłodził Mahalalela.

13. I żył Kenan po spłodzeniu Mahalalela ośmset czterdzieści lat, i spłodził synów i córki.

14. A były wszystkie dni Kenana: dziewięćset dziesięć lat; i umarł.

15. I przeżył Mahalalel sześćdziesiąt pięć lat, i spłodził Jereda.

16. I żył Mahalalel, po spłodzeniu Jereda, ośmset trzydzieści lat, i spłodził synów i córki.

17. A były wszystkie dni Mahalalela: ośmset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.

18. I przeżył Jered sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Chanocha.

19. I żył Jered, po spłodzeniu Chanocha, ośmset lat, i spłodził synów i córki.

20. A były wszystkie dni Jereda: dziewięćset sześćdziesiąt i dwa lata; i umarł.

21. I przeżył Chanoch sześćdziesiąt i pięć lat, i spłodził Metuszelacha.

22. I postępował Chanoch z Bogiem, po spłodzeniu Metuszelacha, jeszcze trzysta lat, i spłodził synów i córki.

23. A były wszystkie dni Chanocha: trzysta sześćdziesiąt pięć lat.

24. I tak postępował Chanoch z Bogiem, a nie było go, bo zabrał go Bóg.

25. I przeżył Metuszelach sto ośmdziesiąt siedm lat, i spłodził Lemecha.

26. I żył Metuszalech, po spłodzeniu Lemecha, siedmset ośmiedziesiąt i dwa lata, i spłodził synów i córki.

27. A były wszystkie dni Metuszalecha: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł.

28. I przeżył Lemech sto ośmdziesiąt i dwa lata, i spłodził suna.

29. I nazwał imię jego Noach, mówiąc: „Ten niechaj pocieszy nas z pracy naszej i z trudów rąk naszych, na ziemi, którą przeklął Bóg!”

30. I żył Lemech, po spłodzeniu Noacha, pięćset dziewięćdziesiąt lat, i spłodził synów i córki.

31. A były wszystkie dni Lemecha: siedmset siedmdziesiąt siedm lat; i umarł.

32. I żył Noach w wieku pięciuset lat, gdy spłodził Noach Szema, Chama i Jafeta.