Przejdź do zawartości

Tekst do ś. Jana Franciszka Regisa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Józef Baka
Tytuł Tekst do ś. Jana Franciszka Regisa
Pochodzenie Uwagi Rzeczy Ostatecznych Y Złosci Grzechowey
Wydawca Onufry Minkiewicz
Data wyd. 1766
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

TEXT
do S. Jana Franciſzka Regiſa S. J. Miſſ.

JAnie Regiśie, Francuſkiego nieba
Ozdobo wieczna, twey łaſki nam trzeba.

Aniele ziemſki, udźiel nam czyſtośći.
Myśli, języka, i ſerc niewinnośći.
Cię Aniołowie bionią wlećiech małych,
A ty ratuy nas w grzechu zaſtarzałych;
Wſzakeś wyrywał z ſzatańſkiey paſzczęki
Tyśiące zbrodniow; doday i nam ręki.
Za cudze winy krwawiłeś twe ćiało:
Ach nam grzeſznikom jeſzcze na tym mało,
Ze ćię trapiemy! Jezuſa raniemy!
Gdy bez rachunku codźiennie grzeſzemy.
Niechże choć kroplą zmyje naſze winy
Jezus zraniony; twey żebrzem przyczyny.
Janie Frańćiſzku dźiwny Apoſtole,
Miſſyonarzu w Lojolańſkiey ſzkole,
Naucz nas śmiałkow w Boſkiey trwać bojaźni.
A niedbać ludzkiey ſzkodliwey przyjaźni.
Ty cudotwórco grobowym popiołem
Umarłych wſkrzeſzafſ, chorych leczyſz ſpołem;
Uzdrowże i nas, bądz poćieſzyćielem
Smutnych, ubogich, sierot przyjaćielem;
My za to Boga wychwalać będziemy;
Ze w biedach łaſki twoiey doznajemy. 
TEXT
do S. Jana Franciszka Regisa S. J. Miss.

JAnie Regiśie, Francuskiego nieba
Ozdobo wieczna, twey łaski nam trzeba.
Aniele ziemski, udźiel nam czystośći.
Myśli, języka, i serc niewinnośći.
Cię Aniołowie bionią wlećiech małych,
A ty ratuy nas w grzechu zastarzałych;
Wszakeś wyrywał z szatańskiey paszczęki
Tyśiące zbrodniow; doday i nam ręki.
Za cudze winy krwawiłeś twe ćiało:
Ach nam grzesznikom jeszcze na tym mało,
Ze ćię trapiemy! Jezusa raniemy!
Gdy bez rachunku codźiennie grzeszemy.
Niechże choć kroplą zmyje nasze winy
Jezus zraniony; twey żebrzem przyczyny.
Janie Frańćiszku dźiwny Apostole,
Missyonarzu w Lojolańskiey szkole,
Naucz nas śmiałkow w Boskiey trwać bojaźni.
A niedbać ludzkiey szkodliwey przyjaźni.
Ty cudotwórco grobowym popiołem
Umarłych wskrzeszafs, chorych leczysz społem;
Uzdrowże i nas, bądz poćieszyćielem
Smutnych, ubogich, sierot przyjaćielem;
My za to Boga wychwalać będziemy;
Ze w biedach łaski twoiey doznajemy.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Józef Baka.