Hymn do Nayświętszey Panny Loretańskiey

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Józef Baka
Tytuł Hymn do Nayświętszey Panny Loretańskiey
Pochodzenie Uwagi Rzeczy Ostatecznych Y Złosci Grzechowey
Wydawca Onufry Minkiewicz
Data wyd. 1766
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

HYMN.
Do Náyświętſzey Panny
LORETANSKIEY.

CIebie Boga Rodzico chwalemy,
Ciebie niepokalanie poczętą w Loretańſkim Domku wyznawamy.
Ciebie wiecznego Oyca Córkę, wſzyſtka ziemia w Lorećie weneruie.
Tobie wſzyſcy Aniołowie, tobie nieba i wſzyſtkie Anielſkie Mocarſtwa.
Tobie Cherubinowie i Serafini bez przeſtannym głoſem wyśpiewują:

bezprzeſtannym głoſem wyśpiewuią:
Swięta, Swięta MARYA Matko Boża i Panna: Pełne ſą niebioſa i źiemia chwáły Majeſtatu Twego.
Ciebie chwalebny chór Apoſtołow, ćiebie Prorokow, Męczennikow uwielbione woyſko, Ciebie po wſzyſtkim świećie wojuiący ogłaſza Kośćioł święty.
Matko Boga Syna wćielonego w Lorećie.
Tyś dla zbawienia człowieka wygnanego, w Loretańſkim Domku poczeła Syna Bożego.
Tyś ſobie obrała mieſżkanie w Lorećie, gdzie nad wſzyſtkie mieyſca cudami iaśnieieſz.
Twoy Dom Oyczyſty z Nazaretu do Dalmacyi, potym Loretu, Anielſkiemi rękoma przeniesiony.
Twoy Loret zamkiem grzeſznikow, opoką niedobytą od gniewu Bożego.
Tam Stolica łaſk twoich za Rzymem, tam ſkarbnica odpuſtow, i morze miłośierdżia.
Tam śię gromadzą tyśiące ubogich, tam peregrynuią Xiążece i Senatorſkie ſtany.
Tam Ray wygnańcom żiemſkim, tam niebo żyiącym, ſwoboda utrapionym.
Tam wſzelkie choroby i biedy, ſzczęśliwię ſwoy koniec odbieraią.
Nie maſz nad Loret mieyſca

cudownieyſzego, nie maſz wſpanialſzego i łaſkawſzego.
Ty Pani świata, Loretańſka Panno, bezprzeſtannie błagáſz Boga zagniewanego.
Przez ćię zwalczone piekielne mocy, otworzone ieſt wiernym Kroleſtwo niebieſkie.
Ty z Synem twoim śiedziſz przy prawicy Oyca przedwiecznego.
Brońże lud twoy Pani Loretańſka, i błogoſław dziedżicznym poddanym twoim.
A rządż námi, i podźwigniy nas naymocnieyſza Pani.
Zmiłuy śię litościwa Panno nad nami, zmiłuy śię nad nami.
Niech będżie miłośierdzie twoie z nami, bo w tobie nadzieię pokładamy.
W tobie Matko Boża ufamy, brońże nas teraz, i na wieki.
BOże, któryś Błogoſławioney MARYI Panny Domek przez wćielonego ſłowa tajemnicę miłośiernie poświęćił, i tenżeś na łonie Kościoła twego przedźiwnie ulokował; day abyśmy odłączeni od przybytkow grzeſznych, ſtali śię godni mieſzkańcy Domu świętego twojego, przez Pana naſzego, 
HYMN.
Do Nayświętszey Panny
LORETANSKIEY.

CIebie Boga Rodzico chwalemy,
Ciebie niepokalanie poczętą w Loretańskim Domku wyznawamy.
Ciebie wiecznego Oyca Córkę, wszystka ziemia w Lorećie weneruie.
Tobie wszyscy Aniołowie, tobie nieba i wszystkie Anielskie Mocarstwa.
Tobie Cherubinowie i Serafini bez przestannym głosem wyśpiewują:bezprzestannym głosem wyśpiewuią:
Swięta, Swięta MARYA Matko Boża i Panna: Pełne są niebiosa i źiemia chwały Majestatu Twego.
Ciebie chwalebny chór Apostołow, ćiebie Prorokow, Męczennikow uwielbione woysko, Ciebie po wszystkim świećie wojuiący ogłasza Kośćioł święty.
Matko Boga Syna wćielonego w Lorećie.
Tyś dla zbawienia człowieka wygnanego, w Loretańskim Domku poczeła Syna Bożego.
Tyś sobie obrała miesżkanie w Lorećie, gdzie nad wszystkie mieysca cudami iaśnieiesz.
Twoy Dom Oyczysty z Nazaretu do Dalmacyi, potym Loretu, Anielskiemi rękoma przeniesiony.
Twoy Loret zamkiem grzesznikow, opoką niedobytą od gniewu Bożego.
Tam Stolica łask twoich za Rzymem, tam skarbnica odpustow, i morze miłośierdżia.
Tam śię gromadzą tyśiące ubogich, tam peregrynuią Xiążece i Senatorskie stany.
Tam Ray wygnańcom żiemskim, tam niebo żyiącym, swoboda utrapionym.
Tam wszelkie choroby i biedy, szczęśliwię swoy koniec odbieraią.
Nie masz nad Loret mieysca cudownieyszego, nie masz wspanialszego i łaskawszego.
Ty Pani świata, Loretańska Panno, bezprzestannie błagasz Boga zagniewanego.
Przez ćię zwalczone piekielne mocy, otworzone iest wiernym Krolestwo niebieskie.
Ty z Synem twoim śiedzisz przy prawicy Oyca przedwiecznego.
Brońże lud twoy Pani Loretańska, i błogosław dziedżicznym poddanym twoim.
A rządż nami, i podźwigniy nas naymocnieysza Pani.
Zmiłuy śię litościwa Panno nad nami, zmiłuy śię nad nami.
Niech będżie miłośierdzie twoie z nami, bo w tobie nadzieię pokładamy.
W tobie Matko Boża ufamy, brońże nas teraz, i na wieki.
BOże, któryś Błogosławioney MARYI Panny Domek przez wćielonego słowa tajemnicę miłośiernie poświęćił, i tenżeś na łonie Kościoła twego przedźiwnie ulokował; day abyśmy odłączeni od przybytkow grzesznych, stali śię godni mieszkańcy Domu świętego twojego, przez Pana naszego,
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Józef Baka.