Przejdź do zawartości

Tajny protokół do paktu III Rzesza - ZSRR z 23 sierpnia 1939

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Pakt o nieagresji Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR • Tajny protokół do paktu • Joachim von Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow
Pakt o nieagresji Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR
Tajny protokół do paktu
Joachim von Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow
z 23 sierpnia 1939 roku

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani pełnomocnicy obu stron poruszyli w ściśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia sfer interesów obu stron. Wymiana ta doprowadziła do następującego wyniku:

  1. Na wypadek przekształcenia terytorialno-politycznego obszaru należącego do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa), północna granica Litwy tworzy automatycznie granicę sfery interesów niemieckich i ZSRR, przy czym obie strony uznają roszczenia Litwy do terytorium wileńskiego.
  2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy i w interesie obu uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego zostanie definitywnie zdecydowane dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia.
  3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, to ze strony radzieckiej podkreśla się zainteresowanie Besarabią. Ze strony Niemiec stwierdza się zupełne niezainteresowanie odnośnie tego terytorium.
  4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób ściśle tajny.

Podpisano:

Za rząd Rzeszy Niemieckiej.....................................................J. Ribbentrop

Za rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich............W. Mołotow

Moskwa, 23 sierpnia 1939

Fotokopia tajnego protokołu z dn. 23.08.1939 r - tekst niemiecki[edytuj]

Dokument tajnego protokołu do paktu z 23.08.1939 r. z podpisami J.Ribbentrop, W.Mołotow. Tekst niemiecki

Mapa linii demarkacyjnej określonej w tajnym protokole opublikowana przez dziennik "Izwiestia" 18.09.1939[edytuj]

Mapa linii demarkacyjnej określonej w tajnym protokole opublikowana przez "Izwiestia" 18.09.1939


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.