Strona:Volumina legum T. 7.djvu/405

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Rok. Str.
szłey ordynacyi Sądów Assesorskich I. K. Mci Kor. y W. X. Lit. Bespieczeńswo obrad publicznych, y osob w nie wchodzących. Ubespieczenie miast. Miasto Gdańsk. Miasto Krakow. Miasto Lwow. Miasto Kamieniec y Okopy S. Trojcy. Utwierdzenie Akademii w Koronie y W. X. Lit. Szkoła w Buczaczu. Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dignitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis. Inkorporacya probostwa Piotrkowskiego. Ius Patronatus w Dąbiu. Compositio inter Status. Starostwo Kolskie. Uspokoienie granic wsi Łosocina. Wieś Kożuchow w Woiewodztwie Podolskim. Obiaśnienie prawa dziedzicznego do wsi Sachny. Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego. Pozwolenie zamiany części Szeptyc. Approbacya zamiany gruntu Pomiecin. Approbacya granic wsi Lubca. Rewizya grobli we wsi Baryczy. Wart Wisły przy Ostromęcku. Przeprawy Kuiawskie. Długi od Rzpltey sukcessorom negdy Wielb. IMci X. Andrz. Trzebickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego. Satysfakcya sukcessorom Ur. Ierzego Dziedoszyckiego Koniuszego Koronnego. Rekompensata Ur. Matczyńskiego. Żądanie sukcessorow Wołodyowskich. Rekompensata Ur. niegdyś Stanisława Kożuchowskiego Cześnika Wieluńskiego. Deklaracya Ur. Franciszkowi Rychterowi Burgrabiemu Krakowskiemu. Deputacya na rewizyą kleynotow et archivi w zamku Krakowskim. Kommisya do żup solnych, y ekonomiy Krolewskich. Deputacya do rachunkow skarbu Koronnego. Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu. Deputacya do rachunkow z sukcessorami Podskarbich zmarłych. Warunek dobr y intrat stołowych Krolewskich. Zamek Warszawski. Koronacya Krola. Deputacya do Rady przy I. O. Xciu IMci Prymasie. Expensa skarbowe za assygnacyami. Wyznaczenie summy I. O. Xciu IMci Prymasowi. Gratitudo Ur. Xciu Marszałkowi y Ur. Sekretarzowi Seymu. Rekommendacya WW. Woiewodow Mścisławskiego y Pomorskiego. Wielebnego Xiędza Sekretarza Koronnego. Urodzonego Podkomorzego Sochaczewskiego. Zasługi UU. Pisarzow Ziemskich Seiradzkiego y Lubelskiego. Pozwolenie wyiazdu za granicę. Kommisya do rozgraniczenia Starostwa Niechorowskiego. Przyczynienie Posłow Wdztwu Krakowskiemu. O amnestyi. Ratyfikacya deklaracyi Ministrow Pruskich, względem tytułu Krola Pruskiego. Exorbitancye do Seymu Electionis odłożone. Pozwolenie Xciu IMci Prymasowi wydania wici na pospolite ruszenie. Dwor Xcia Prymasa wolny od pospolitego ruszenia. Reces desideriorum. Instancya o kanonizacye y beatyfikacye.
1764 Konstytucye W. X. Lit. na teyże Konfed. General. uchwalone 56
Approbacya Konfederacyi Generalney Wielkiego Xięstwa Litewskiego.

Generalna Stanow Wielkiego Xięstwa Litewskiego Konfederacya, zaczęta w Wilnie r. 1764 dnia 16 miesiąca Kwietnia, y manifesta pomienioną Konfederacyą poprzedzaiące.<br /.

Rota iuramentu, którą wszystkie Stany duchowne y świeckie zaprzysięgły. Rota I. W. Imci P. Marszałka Konfederacyi W. Xięstwa Litewskiego. Rota przysięgi Ichmość Panow Konsyliarzow. Rota dla Magistratow y Magdeburgyi. Rota dla I. P. Pocztmagistra. Manifest I. Manifest II. Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego. Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764.

Tatarowie w służbie cudzoziemskiey będący odwołani in assistentiam Konfederacyi Generalney W. X. Litewskiego. O Seymikach rozdwoionych w W. X. Lit. Laudum Woiewodztwa Mińskiego. Warunek miast W. X. Lit. Kommissya Skarbu W. X. Lit. Cło generalne Litewskie. Kwarta z dobr Krolewskich. Pogłowne żydowskie W. X. Lit. Artylerya W. X. Lit. Zachowanie WW> Hetmanow W. X. Lit. przy prawach y prerogatywach ich. Kwit sukcessorom Wielm. Sołłohuba Podskarbiego W. X. Liteweskiego. Kwit sukcessorom I. W. niegdy Stanisława Poniatowskiego Kasztelana Krakowskiego. Kwit Wielm. Ierzemu Hrabi Flemingowi Podskarbiemu W. X. Lit. Summa Urodzonego Niemierycza Podkomorzego Kiiowskiego. Zapłącenie summy z skarbu W. W. X. Litewskiego Urodzonym Morykonim. Dług sukcessorow niegdy Ur. Boratyniego. Powiększenie płacy dla chorągwi Węgierskiey Marszałkowskiey W. X. Lit. Subsidium Urodzonemu Marszałkowi Konfederacyi Generalney W. X. Lit. Reces względem podniesienia Biskupstwa Wileńskiego na Arcy-Biskupstwo. Kommisye do ekonomii Krolewskich w Wielkim Xięstwie Litewskim. Wykupno ekonomii Szawelskiey. Potweirdzenie zamiany gruntw w Starostwie Homelskim z UU. Mickiewiczami zaszłey. Rozgraniczenie Starostwa Homelskiego. Uspokoienie między dobrami ziemskiemi, a Starostwem Ziołowskim. Kommissya na rozgraniczenie dobr dziedzicznych Łyskowa y Niedźwiecka, z dzierżawą Nowym Dworem do Sstwa Wołkowyskiego należącą. Kommissya między Woiewodztwem Kiiowskim, a Powiatem Mozyrskim o dyfferencye. Reformacya dobr wieczysto-lennych in naturam dobr dziedziczno-ziemskich