Strona:Volumina legum T. 7.djvu/404

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


REGESTR

KONSTYTUCYI Y PRZYWILEIOW KORONNYCH

w Tomie VII zawartych.

(1764 — 1768.)Rok. Str.
Do Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta, XX. Scholarum Piarum Coll. Varsav. przedmowa 5
Interregnum.
1764.

Konfederacya Generalna omnium Ordinum Regni et Magni Duc. Lit. na Konwokacyi Głowney Warszawsk. uchwalona
7
Spisanie się przy wierze Swiętey Katolickiey. O dyssydentach. O Aryanach. Iakiego Krola obierać. Ułożenie pactorum conventorum. Czas Seymu Elekcyi. Ciągnienie na Elekcyą, y pod czas niey publicznego bespieczństwa zachowanie. Mieysce Elekcyi. Obieranie Marszałka Stanu Rycerskiego. Most, szopa, y okop. Seymiki Relationis. Liczba Posłów Pruskich na Seymy. Postanowienie Regimentarza Generalnego nad woyskiem Koronnym. Konfederacye partykularne y lauda Woiewodztw. Decyzya o Seymikach Przedkonwokacyinych rozdwoionych w Koronie. O Kapturach. Kaptur Ziemi Gostyńskiey. Ważność dekretow y zapisow. Exekucya dekretow. O suspensach. Xięstwo Kurlandzkie. Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi. O porządku Seymowania. Kommissya skarbu Koronnego. Cło generalne. Kwarta sprawiedliwa. Pogłowne żydowskie. Kommissya woyskowa. ozdzielenie Trybunałow Koronnych. Regestra w Trybunale Lubelskim. W Trybunale Lwowskim. O większości wotów, et de activitate na Seymikach Woiewodztwa Bracławskiego. Starosowie Grodowi Zytomirski y Owrucki. O młodzi szlacheckiey do zakonu wstępuiącey. Ułatwienie trudności między Urzędami Kondescensoryalnemi o precedencyą mieysca. Urzędy Raciążkie. Ustawa Ziemstwa Radomskiego w Woiewodztwie Sandomirskim. Alternata Sądow Grodzkich, Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego. Rospisy na kondescensyach. Ostrzeżenie Kommisyi Granicznych w Podolu bez Senatora. Obiaśnienie procesu Woiewodztwa bracławskiego. Securitas bonorum et honorum. Securitas bonorum Naborowo, et Trębki terrestrium. O oblatowaniu metryk szlacheckich w własnym Grodzie. Grod Łowicki. Ustanowienie liczby Sędziow Kapturowych. Ważność przywileiow. Senatorowie nieprzysięgli. Swymiki boni ordinis Wdztwa Sandomirskiego. Obiaśnienie Urzędow Wdztwa Sandomirskiego. Urzędy Powiatowe Wołyńskie. Seymiki Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego, y Ziemi Halickiey. Dystynkcya Seymikow Generału Ruczewskiego. Pozwolenie trzeciego Deputata Woiewodztwu Podlaskiemu. Kommisya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey. O soli suchedniowey. Definicya soli suchedniowey Woiewodztwa Sandomirskiego. Sol suchedniowa Woiewodztwa Sieradzkiego. Sol Ziemie Wiskiey. Neofici. Reassumptio prawa o ludziach służących. Pozwolenie konserwacui smolakow Ziemi Halickiey. O popowiczach. Xięstwo Inflanckie. Okazywanie Woiewodztw. Uchylenie Kommisyi Radomskiey. O mennicy y monecie. O iuryzdykcyach. O iuryzdykcyi Marszłakowskiey. Zlecenie Deputatom do ułożenia pactorum conventorum względem przy-