Strona:Volumina legum T. 7.djvu/111

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


skiego. Stanisław Iastrzembiec Kuczkowski Miecznik y Sędzia Kaptur. Pilźniński z Woiewodztwa Sandomirsk. Konstanty Bogorya Skotnicki Komornik Graniczny Sandomir. Poseł na Seym teraźnieyszy Woiewodztwa Sandom. Porucznik Ptu Wiślickiego. Stanisław Wroblewski Vices-Gerent Grod. Łukowski. Michał z Iagniątek na Podolanach Iagniątkowski Miecznik Pow. Radomskiego, Chorąży Chorągwi Ptu Sandomirskiego. Adam Grabowski Miecznik Ziemi Stężyckiey. Ignacy z Kossowa Kossowski Miecznik Pow. Chęcińskiego, Sędzia Kaptur. Woiewodztwa Sandomirskiego. Kazimierz z Zakliczyna Iordan Ssta Siemichowski. Felicyan Siemuński Chorąży Bracławski. Konstanty Popiel Skarb. Ptu Radomskiego. Iacek z Popowa Rudnicki Komorn. Graniczny Sandomirski. Felicyan z Gorzkowa Gorzkowski. Antoni Gorzkowski. Antoni Kłoczowski Podwoiewodzy Ziemi Stężyckiey. Franciszek Burdzicki Sędzia Ziemi Stężyckiey Kapturowy. Iozef na Czerniechowie y Przyborsku Niemirycz Komornik Granicz. Ptu Wiślickiego. Tadeusz Potkański Kasztelanic Radomski. Ignacy Kamieniecki Cześnik Chełmiński. Iakub na Prebendowie Prebendowski Kasztelan Elblądzki. Tymoteusz Zbrożek Stoln. Mieln. Karol Karszo z Siedlewa Siedlewski, Antoni Szarsowski. Stanisław z Lubomierza Treter Podstolic Stężycki. Walenty Łabęcki swoim y braci rodzonych PP. Balcera, Mansweta, y Felixa imieniem podpisuię się. Szymon Ostaszewski Podstoli Inowłodzki. Ludwik z Chronowa Chronowski Skarbnikiewicz Wiślicki. Iozef Swięcicki Chorąży Opoczyński. Leon na Libiszewie Libiszewski. Kazimierz Karszo z Siedlewa Siedlewski. Michał Pozowski. Antoni Krulikiewicz. Franciszek Kamieniecki. Kazimierz Telatycki. Leon Modzelowski. Rafał Kamieniecki. Franciszek Korczak Płoskoński. Antoni Promiński. Antoni Telatycki. Fabian Rudzki. Michał Piasecki. Ignacy Korwin Kochanowski. Andrzey Małdawski. Tomasz Kamieniecki. Michał Podgorski. Andrzey Ryklewski. Woyciech Siemiński. Maciey Laskowski. Dominik Kochanowski. Ferdynand Kochanowski. Kaietan Kochanowski. Wawrzeniec Koźmiński. Piotr Korwin Kochanowski. Paweł Krzelożycki Mrożek. Stanisław z Glewa Lasocki. Walenty Koźmiński. Maciey Odrowąż Kietliński. Franciszek Starczewski. Szymon Tarnawa Malczowski Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Sandomir. Vices-Gerent Grodz. Chęciński. Adam z Rogoźnika Rogoyski Podstoli Gostyński. Ludwik Tarnawa Malczowski Subdelegat Grodzki Chęciński. Iozef Drozdowski. Felix Lubański. Andrzey Gawroński Rava. Iozef Bierzyński Podczaszyc Chęciński. Ian Laskowski Podczaszy Nurski, Sędzia Kaptur. Woiewodztwa Sandomirskiego. Antoni Łoncki Skarbnik Liwski. Stanisław z Gozimierza Gozimirski Skarbnik Kaliski, Sędzia Kapturowy Powiatow Radomskich. Kaietan Dominik Baier S. K. P. P. Ch. Ian Zawada. Floryan Pieczynga Chomentowski Skarbnik Ziemi Stężyckiey. Franciszek Odyniec Subdelegat Grodz. Chęciński. Ian Kanty Karwosiecki. Ignacy Tarnawa Malczowski Komornik Chęciński. Woyciech z Błędowa Błędowski. Iozef ze Stoianowa Stoianowski. Ian Piasecki Miecznik Podolski. Andrzey Tarło Ssta Trześniows. Ian Nepom. Odrowąż Kietliński Superintendent. Kaietan Bogorya Skotnicki Sędzia Kaptur. Wdztwa Sandomirskiego. Wawrzeniec z Posławic Ankwicz Kasztelanic Zawichostski. Paweł Popiel Stolnik Wiślicki. Tomasz Sołtyk. Ignacy z Zakliczyna Iordan. Andrzey z Wiesiołowa Wiesiołowski Łowczy Ziemi Wieluńskiey. Leo Korwin Kochanowski Porucznik Pow. Sandomir. Sędzia Generalny Wdztwa Sandomir. Maciey Niemyski. Iozef Odrowąż Kietliński. Franciszek a Paulo Odrowąż Kietliński. Alexander z Boguszewa Boguszewski. Franciszek z Rupniewa Rupniewski Sędzia Kaptur. Poseł Wdztwa Sandomir. y Chorąży Powiatu Wiślickiego. Iozef Bogorya Skotnicki. Michał ze Skrzynna Dunin. Adam Paryss S. W. Marcin Libiszewski Sędzic Opoczyński. Franciszek Korwin Kochanowski Miecznik Ziemi Mielnickiey, Porucznik Pow. Radomskiego. Paweł Krzelczycki. Mrożek C. W. Franciszek Bieliński. Daniel z Siemuszowy Pietruski. Emeryk Niemyski. Ignacy Olszewski. Antoni Kwaśniewski. Kazimierz Niemyski. Kaietan z Siemiuszowy Pietruski. Piotr Domaszewski. Felix Gorski. Ignacy Dunin Karwicki Woyszczyc Wdztwa Sandomir. owarzysz Pułkowey Chorągwi I. W. I. P. Kasztelana Sandomir. Franciszek Domaszewski. Maxymilian Trzecieski Starosta Bakocki. Michał z Siemoni Siemuński. Antoni Kołłątay. Ian Kołłątay. Rafał Kołłątay. Hugo Kołłątay. Franciszek Potkański. Rafał Swatopełk Zawadzki. Franciszek Grabowski. Piotr Blewski. Franciszek Kotowski. Ian Dramiński V. G. Z. Ian Godziemba Paszewski. Kazimierz z Wielkiey Rudy Wężyk Woyski Opoczyński. Antoni Batowski Woyski Pilznien. Iozef Karszo z Siedlewa Siedlewski. Bartłomiey Zdziechowski. Iozef Popiel. Kazimierz Burdzicki P. z Chyszowa Romer. Władysław Sienieński. Woyciech Benedyktowicz. Ian Wolański. Ignacy na Rucku Rucki. Ignacy Iankowski. Kaietan Iankowski. Stanisław Łodzia Borzykowski. Kazimierz Korczak Hoszewski. Kazimierz Telatycki. Antoni Głużewski Stolnik Malborski. Łukasz Kłoczowski. Ignacy Drzewica Mikułowski. Antoni Rybczyński. Adam z Strzegonia Strzegocki. Ierzy Rucki. Franciszek Dunin Karwicki Podkomorzyc I. K. Mci. Iozef z Skrzynna na Karwicach Dunin Karwicki Regent Koronny, Pułkownik Hussarski woysk Rzeczyposp. Adam na Wyszynie Wyszyński Podwoiewodzy Powiatu Opoczyńskiego, Sędzia Kaptur: Poseł na Elekcyą. Hippolit Kolumna Walewski Chorąży Chorągwi Powiatu Opoczyńskiego. Daniel Libiszewski Podczaszyc Stężycki. Stanisław Ianikowski Chorąży Parnawski. Antoni Kraszkowski Podcz. Tremb. Tomasz Wodziński, Podstoli Żytom. Iozef Tomasz z Woli Kuroszowey Kurosz Sub: Grodz: Rad. Wiktor Mecherzyński. Iozef z Rosprzy Faygiel Cześnik Sanocki, Sędzia Kapturowy Wdztwa Sand: Ptu Opoczyńskiego. Teodor Zieliński, Łow: Woiewodztwa Sand: Starosta Uyski, Kazimierz z Skrzynna Dunin Karwicki, Oberszteleytnant woysk Rzeczypospolitey, Ian z Skrzynna Dunin Karwicki Woyszczyc Pilzniński. Karol z Rozprzy Faygiel. Iozef Sciborowski Podczaszy Smoleński. Karol z Skrzynna Dunin Łowczy Wiski. Kazimierz z Skrzynna Dunin Łowczy Mielnicki. Ignacy Drzewica Mikułowski. Walenty Tarnowski Miecznik Chełmiński. Iacek Maggiera Mierecki Cześnik Bracławski. Iozef Maggiera Mierecki Cześnikowicz Bracławski. Ignacy na Libiszowie Libiszowski Podcza: Stężycki. Konstanty na Libiszowie Libiszowski Podcza: Stężyc: Bazyli na Libiszowie Libiszowski Podcz. Stęż. Mikołay Libiszowski Podcza: Stężycki. Iozef z Mirowa Myszkowski Cześnikowicz Bracławski. Woyciech z Mirowa Myszkowski Cześnikowicz Bracławski. Franciszek Stawski Skarbnikiewicz Wiski. Kazimierz Prandota Libiszowski Vicesgerent Grodz: Opocz: Leon Prandota Libiszowski. Ian Nepomucen z Skrzynna Dunin Karwicki, Regentowicz Koronny, y za brata mego rodzonego Krzysztofa Dunina Karwickiego podpisuię się. Piotr na Slazach Slaski. Andrzey ze Skrzynna Dunin Karwicki Miecznikiewicz Brac. Stanisław ze Skrzynna Dunin Karwicki Miecznikiewicz Bracławski. Ian Mohelski. Kazimierz ze Skrzynna Dunin Karwicki Łowczy Opoczyński. Ian Kanty Saryusz Wolski Vicesgerent Grodzki Opoczyń: Mikołay z Skrzynna Dunin Brzeziński Burgr: Grod. Opocz. Ian z Rozprzy Faygiel Burgrabia Krakowski. Ian Faygiel Cześnikowicz Sanocki. Stanisław Sciborowski. Szymon z Skrzynna Dunin Burgrabic Opoczyń: Gasper z Skrzynna Dunin Burgrabic Opoczyński. Iozef Ianikowski Chorążyc Parnawski. Franciszek Ianikowski Chorążyc Parnawski. Walenty Ianikowski. Adam Sciborowski. Antoni Trębiński. Iozef Kłobuszewski. Ignacy Witkowski. Michał Zakrzewski. Walenty Zakrzewski. Ludwik Mirecki. Michał Zawisza. Ian Wayski. Hippolit z Potoka Fox Potocki. Marcin z Dołęg Dołęga Oberszteleytnant woysk Rzpltey. Michał z Dołęg Dołęga. Iozef Swęderski. Bernard Bogusławski. Tomasz Trzaska Subdelegat Grodz: Opoczynski. Felix Popławski. Andreas a Psary Psarski. Felicyan Prandota Libiszowski Podczaszyc Radomski. Filip Prandoa Libiszowski Podczaszyc Radomski. Stanisław Kraszkowski Podczaszyc Trembowelski. Kazimierz Tymiński Cześnik Smoleński. Ludwik Roch Saryusz Gomoliński Pułkownik W. K. Piotr Saryusz Gomoliń-