Strona:Volumina legum T. 7.djvu/110

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Starosta Giański, Ian Iunosza Dąmbrowski, Stolnik Powiatu Wiłkomir., Michał Morykoni Starosta Pomurski Surrogator Grodzki Pow. Wiłkom., Franciszek Morykoni Surrogator Ziem. Pow. Wiłkom., Teodor Billewicz Starosta Łoyciewski, Antoni z Liptowa y Orawy Komorowski Starosta Meldyński, Ludwik Ieleński Miecz. Mozyrski Reg. W. B. P. W. X. Lit., Iozef Kościałkowski Pod. Pow. Wiłkomir., Antoni Kazimierz Tomaszewicz Strażnik Brasław. Vice-Marszałek Kaptur. Pow. Wiłk., Ignacy z Zyndrana Kościałkowski Woyskowicz y Rotmistrz Pow. Wiłkom., Ian Bartoszewski Miecz. Rotm. y Sędzia Kaptur. Pow. Wiłkomir., Dominik Micewicz Hor. Upitski, Iozef Pietrzkiewicz Cześn. Pow. Wiłkom., Antoni z Susza Kaczyński Rotm. Pow. Wiłkom., Krzysztof z Towiłła Bolcewicz Strukczaszy Pow. Wiłkom., Hieronim Pietkiewicz Łow. Pow. Wiłkom., Michał Iozef Kiszewa Lisiecki Rotm. Pow. Wiłk., Iozef Kublicki Piotuch Miecznik Rzecz. Reg. Kaptur. Wiłk., Ignacy Iawgiel Skarb. Pow. Wiłkom., Marcin Walentynowicz Rotm. Pow. Wiłkom., Michał z Gąsek Gąsecki, Antoni Kościałkowski Podstolic Pow. Wiłkom., Michał Minołgański Ciszkiewicz Rotm. Pow. Wiłk., Tadeusz Legowicz Łow. Pow. Wiłk., Tadeusz Wilczeński Rotmistrz Starodubowski, Wincenty Tomaszewicz, Tadeusz Szymkowicz, Franciszek Rychlewicz, Tadeusz Markiewicz, Leonard Korsak Chorąży Smoleński, Antoni Iwanowski, Ian Muchowski, Antoni Toczyłowski Rotm. Pow. Wiłk., Maciey Klimowicz Rotm. Smoleń., Ierzy Huba, Ignacy Pietkiewicz Sędzia Pow. Wiłk., Antoni Walentynowicz Strukczaszy Smoleński, Iozef Toplicki Pisarzewicz Grodz. Pow. Wiłk., Antoni Groński Mostowniczy Pow. Wiłk., Michał Chmielewski Skarb., Ierzy Groś Łowczyc Pow. Wiłk., Ludwik Pietkiewicz Sędzia Kaptur. Wiłk., Tomasz Groński Cześnik Upitski, Iakub Błus, Iakub Ratomski, Kazimierz Kulikowski Strażnik Smoleński, Adam Korwin Krukowski Budowniczy Pow. Wiłk., Roch Babiłło Skarbnikowicz Wiłkomirski, Kazimierz Szuścik Skarbn. Wiłkomir., Kazimierz Ilczewicz Skarbnikowicz Pow. Wiłk., Antoni Babiłło Cześnik Wiłk., Marcin Lisiecki, Ian Sowgin Skarbnik Wdztwa Trockiego, Iozef Legowicz, Franciszek Paszkiewicz, Ignacy Slepść Dunin Strukczaszyc Mozyr, Adam Traczewski, Piotr Goleiowski, Iozef Rosser, Ian Gneit, Marcin Kiszewa Lisiecki, Iozef z Grotha Nowomieyski Rotm. P. W., Floryan Nowomieyski, Hieronim Zoromski Starosta Brodowski, Tadeusz Narbutowicz, Ierzy Chruścicki Rotm. Wiłkomir., Ian Dubicki, Franciszek Zubrarski, Antoni Sokołowski, Bogusław Sztretter Kasztelanic Inflantski. Daniel Łaniewski Wołk, Krystyan Ludwik Zell, Bogusław Mizgier, Ian Blus, Witt Ianowicz Rotm. Powiatu Wiłk., Tadeusz Tomaszewicz Rotm. Pow. Wiłk., Adam Stankiewicz Mostowniczy Pernawski, Antoni Grużewski, Iozef Antoni Długosz Wyrzykowski.

Powiat Brasławski.

Antoni Tadeusz z Skrzetuszewa Wawrzecki Sędzia woysk W. X. L. Stolnik Pow. Brasławskiego in campo Electorali pierwszy Urzędnik, X. Ian Iozef z Skrzetuszewa Wawrzecki Nayświętszego Oyca y S. Stolicy Apostolskiey Protonotaryusz oboyga prawa Doktor Katedr Wileńskiey y Płockiey Kanonik, Stefan Ian Bielikowicz Pisarz Grodzki y Poseł Powiatu Brasławskiego Sędzia Generalnych Kapturow Korony Polskiey y W. X. Lit., Iozef Kwinta Rotm. y Poseł Pow. Brasławsk. Chorąży Petyhor. B. P. W. X. L., Ierzy Kwinta Miecznik Pow. Brasław., Tomasz Mirski Surrogatorowicz y Poseł Pow. Brasław. Porucznik I. K. Mci B. P. W. X. L., Ignacy z Skrzetuszewa Wawrzecki Starosta Popański Podwoiewodzy Smoleński Poseł Pow. Brasław., Franciszek Bielikowicz Cześnik Pow. Brasław. Starosta Miksztański, Kaietan Smigielski Krayczy Pow. Brasł., Leonard Bielikowicz Koniuszy Brasławski, Antoni Dusiacki Rudomina Podczaszyc Pow. Brasł., Iakub Miński Strażnikiweicz Pow. Brasław., Ian Biegański Podczaszyc Pow. Brasław., Franciszek Ciechanowiecki Chorąży Petyhor. Starosta Dudziński, Wincenty Bielikowicz Pisarzewicz Grodz. Pow. Brasław., Stanisław Rudomina Rotm. Pow. Brasław., Adam Bielikowicz, Tadeusz Smigielski, Waleryan Salmonowicz Podstolic Pow. Brasł., Ludwik Bielikowicz Cześnik Pow. Brasł., Iozef Salmonowicz Kapitan, Iakub Rudomina Podczaszyc Powiatu Brasł., Ian Salmonowicz Rot. Pow. Brasł., Adam Bielikowicz Towarzysz Petyhorski, Kazimierz Badowski, Michał Wolatynowicz, Franciszek Konoplański, Franciszek Zołłędź, Wincenty Kopeć Chorążyc Petyhorski Starościc Obolski, Stanisław Dobrowolski, Ludwik Teodor Rytrechy Gener. Adiut., Donat Polub Smoleński, Ignacy Rudomina Podczaszy Brasławski, Iakub Honesty, Tomasz Staczewicz, Piotr Karpowicz Skarb. Woiew. Inowrocław., Stanisław Butkiewicz, Tomasz z Skrzetuszewa Wawrzecki, Gerhard Szauman, Ierzy Szauman.


Woiewodztwo Sandomirskie.

Ian Wielopolski Woiewoda Sandomirski. Maciey Sołtyk Kasztellan y Dukor Woiewodztwa Sandomirskiego. Roch Michał Iabłonowski Kasztellan Wiślicki Starosta Korsuński. I. Potkański Kasztellan Radomski. Alexander z Chyszowa Romer Kasztellan Zawichostski, Duktor Powiatu Pilznińskiego. Adam na Grabownicy Pełka, Kasztellan Połaniecki. Xawery Korwin Kochanowski Kasztellan Czechowski. Stanisław Lubomirski Strażnik Wielki Koronny. Franciszek Lubomirski M. K. Antoni z Potkany Potkański Podkomorzy Woiew. Sandomirskiego. Michał Swidziński Starosta Radomski y Rotmistrz Powiatu tegoż Radomskiego. Woyciech Grabieński Starosta Stężycki. Mikołay Małachowski Opoczyński Starosta y Rotmistrz Powiatu Opoczyńskicgo. Ignacy Załuski Chęciński Starosta y Rotmistrz Powiatu. Maxymilian Zborowski, Chorąży Wiślicki, Sędzia Grodzki Nowokorczyński, Marszałek Sądow Kapturowych Woiewodztwa Sandomirskiego y Rotmistrz. Stanisław Hrabia na Przerębie Przerębski S. P. Ignacy Kalinowski Rotmistrz Powiatu Wiślickiego. Ignacy Iakub Korwin Bronicki Skarbnik Wiślicki, Chorąży Pancerny. Ioachim Amor Hrabia Tarnowski Rotmistrz Powiatu Wiślickiego. Andrzey Iabłonowski Chorąży y RotmistrzPowiatu Pilznińskiego. Stefan Xawery Kochanowski Rotmistrz Powiatu Radomskiego. Marcin na Troianowie Troianowski Chorąży y Rotmistrz Ziemie Stężyckiey, Pułkownik znaku hussarskiego Iaśń. O. Xięcia Strażnika W. K. Antoni Kolumna Cieciszowski Rotmistrz Ziemi Stężyckiey Andrzey Swięcicki Chorąży Opoczyński, Sędzia y Podstarości Grodzki Radomski, Porucznik Powiatu Radomskiego. Antoni Lubieniecki Stolnik Powiatu Pilznińskiego. Antoni Tymiński Podczaszy Woiewodztwa Sandomirskiego, Podstarości y Sędzia Grodzki Ziemi Stężyckiey. Franciszek Libiszewski Podczaszy Radomski, Podstarości y Sędzia Grodzki Opoczyński. Franciszek Dunin Brzeziński Podczaszy Opoczyński. Sebastyan na Bystrzonowicach Bystrzonowski Podczaszy Chęciński Antoni Pokutyński Delegat Wdztwa. Iozef Sierakowski Podstoli Pilzniński, Vice-Starosta y Sędzia Grodzki Biecki, Chorągwi Powiatu Pilźnińskiego Porucznik. Woyciech z Wielkiej Rudy Wężyk Podstoli Radomski, Chorąży Chorągwi Powiato- I. W. Sty Radoomskiego. Mikołay z Lubomierza Treter Podstoli Ziemie Stężyckiey. Michał Antoni Leszczyński Cześnik Woiewodztwa Sandomirskiego y Pułkownik pierwszy. Stefan z Gołuchowa Gołuchowski Cześnik Ptu Wiślickiego y Pułkownik. Michał Iaxa Bąkowski Cześnik Powiatu Radomskiego. Ian Wykowski Starościc Sierkowski. Woyciech na Zebrach Zebrowski Cześnik Ziemi Stężyckiey. Ignacy na Macieiowicach Potocki Starosta Gliniański, obywatel Ziemi Stężyckiey. Ian Saryusz na Skorkowicach Skorkowski Cześnik y Porucznik Ptu Opoczyńskiego. Iozef Sołtyk. Andrzey z Dobiecina Dobiecki Cześnik Ptu Chęcińskiego, Chorąży znaku pancernego I. W. Imci Pana Woiewody Podlaskiego. Woyciech z Krempy y Swięcie Swięcicki Łowczy Wiślicki. Michał z Skrzynna Dunin na Karwicach Karwicki Woyski y Poseł na Seym teraźnieyszy z Woiewodztwa Sandomirskiego, Pisarz Grod. Nowomieyski, Bunczuczny Woiewodztwa tegoż y Sędzia Kapturowy. Iakub Hadziewicz Woyski Nowomieyski Sędzia Kaptur. y Pisarz Grodzki Sandomirski, Chorąży Powiatu Wiślickiego. Roch z Chyszowa Romer Woyski Ptu Radom-