Strona:Volumina legum T. 7.djvu/108

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ciszek Łoyko Starosta Sropski mpp., Floryan Borzęcki, Maciey Borzęcki, Damazy Borzęcki, Ignacy Zakrzewski, Iakub Laszewski, Ian Baranowski mpp., Ian Gutkowski, Karol Kurcewski, Ignacy Malechowski, Ian Wilkoński, Felicyan Krzyski, Ignacy Mietlicki, Leopold Pogorzelski, Woyciech Gockowski, Filip Malinowski, Ian Korytowski, Fabian Korytowski, Tomasz Iabłoński, Franciszek Modlibowski, Ignacy Dunin Szpothański, Andrzey Przeuski Sędzia Kapturowy Poznański, Franciszek Godziszewski, Tomasz Chrzanowski, Ignacy Umiński, Iozef Smaleński, Malcher Mańkowski, Tomasz Suski, Xawery Nałęcz Kęszycki, Woyciech Będorski, Maciey Urbanowski, Antoni Felicyan Nagłowski, Władysław Domaradzki, Hilaryon Umiński, Tadeusz Rudnicki, Dobrzeniecki, Zaborowski, Maciey Trąpczyński, Iozef Kierski, Piotr Korytowski, Fabian Korytowski, Antoni Bronikowski, Sebastyan Brzuchwicki I. K. Mci Sekretarz Radca y Poseł stołecznego miasta Poznania, Franciszek Hebdmann I. K. Mci Konsyliarz Radca y Poseł miasta Poznania metropolii Wielko-Polskiey.

Woiewodztwo Krakowskie.

Hieronim Wielopolski Koniuszy Koronny Delegat Woiew. Krakowskiego, Stanisław z Łętowa Łętowski Podkomorzy Generału Wdztwa Krakowskiego y Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego Wielicki Bocheń. Starosta, Stanisław Nałęcz Małachowski Sandecki Starosta Delegat Wdztwa Krakowskiego, Stanisław Dembiński Podczaszy Krakowski Delegat Wdztwa Krakowskiego, Antoni Michałowski Podstoli y Del. Wdztwa Krakowsk., Alexander z Łętowa Łętowski Łowczy y Marszałek Konfederacyi Wdztwa Krak., Izydor na Słupowie Szembek Deleg. Wdztwa Krak., Ian z Slas Slaski Woyski Krakowski Starosta Boch. Del., Stanisław Scibor z Rudułtowic Kotkowski Miecznik y Marszałek Kapturowy Krakowski Del. Wdztwa Krak., Tomasz z Łętowa Łętowski Burgrabia zamku Krakowsk. Del., Stanisław z Ianowic Chwalibog Burgrabia zamku Krak. Deleg., Alexander z Lubrańca Dąbski Burg. zamku Krak. Poseł Wdztwa tegoż, Franciszek Rychter Burg. zamku Krak. Poseł Wodztwa Krak., Ludwik Moszczeński Skarbnik Xięstwa Zatorskiego y Oświecimskiego Delegatus. Iozef Wielopolski Starosta Lanckoroński Del. Wdztwa Krak., Piotr Ożarowski Generał Leytnant Del. Wdztwa Krak., Iozef Wielopolski Del. Wdztwa Krak., Stanisław z Przybysławic Oraczowski Starosta Rogowski Delegat Wdztwa Krak., Franciszek Dembiński Deleg. Wdztwa Krak., Ierzy Dembiński Del. Wodztwa Krak., Michał z Słupowa Szembek Del. Wodztwa Krak., Franciszek Dembiński Poseł Wdztwa Krak., Franciszek z Lubrańca Dąbski Stol. Trembowelski Poseł Wodztwa Krak., Franciszek Dembiński Del. Wodztwa Krak., Michał z Łętowa Łętowski Pisarz Grodzki Biecki Sędzia Kapturowy Del. Wodztwa Krak., Onufry Ożarowski Cześnikowicz Sandom. Del. Wdztwa Krak., Wilhelm Siemiński Starosta Trzcicin. Del. Wodztwa Krak., Krzysztof Nałęcz Rudnicki Regent Grodzki Krakowski Del. Woiew. Krak., Iozef Pokutyński Del. Wdztwa Krak., Iozef Wiktor Pułkownik regimentu Dragonii Poseł Woiew. Krak., Kasper Traczewski Woyski Biecki Delegat Wdztwa Krak., Iozef Iordan Stoiowski Del. Wodztwa Krakow. y Sędzia Kapturowy, Bogusław z Slas Slaski Woyszczyc Krakowski Star. Bocheń. Del., Tomasz Miłkowski Del. Sędzia Kapturowy Wdztwa Krak., Kaietan Rola Lubieniecki Kasztelanic Czechowski Del. Wdztwa Krak., Felix Skorupka Sędzia Kapturowy y Del. Woiew. Krak., Iozef Waxman Sędzia Kapturowy y Del. Wdztwa Krak., Ioachim na Raciborsku Morsztyn Starosta Skotnicki, Adam z Trzebin Trzebiński Starosta Hacz., Antoni z Morska Morski Poseł Wdztwa Krak., Ian Romer Chorąży Czerniechowski Delegat Wdztwa Krak., Michał Wielogłowski Del. Wdztwa Krak., Felix Stadnicki Del. Wdztwa Krak., Iozef z Zakliczyna Iordan Podwoiewodzy Biecki Del., Ignacy Oraczowski Del. Wdztwa Krak., Adam Potocki Del. Wdztwa Krak., Ian Bystrzonowski Del., Sebestyan Radwan Łodziński Del. Wdztwa Krak., Franciszek Łętowski Podkomorzyc Krakowski Del. Wdztwa Krak., Ignacy z Łętowa Łętowski Del. Wdztwa Krak., Franciszek Wodzicki Starosta Grybowski, Stanisław z Nałęczow Moszczeński, Szymon Werycha Darowski, Franciszek Maciey Dolewa Silnicki, Sebastyan Lgocki, Antoni de Strussy Strus, Tadeusz Ankwicz, Iozef Ankwicz, Ian Werycha Darowski, Antoni Gruszecki, Antoni z Twardzew Twardzicki, Iozef z Chronowa Chronowski, Franciszek Bogorya Zakrzewski, Stanisław Kostka Gostkowski Del., Konstantyn z Witoszewa Gostkowski Del. Wdztwa Krak., Kasper Iaxa z Otwinowa Otfinowski Del. Wdztwa Krak., Michał Iordan Stoiowski Del. Wdztwa Krak., Antoni Dzierżek Krzyniecki, Stanisław Pisarski, Ignacy Bratkowski Del. Wdztwa Krak., Michał z Borowego Szczepkowa Szczepkowski Del., Alexander z Gąsiorowa Gąsiorowski Poseł Wdztwa Krak., Grabowski Starosta Powiatu Czch., Franciszek Dembiński Podczaszyc Krakowski, Tomasz Włocki, Adam z Wielkiey Wsi Wielowieyski Pułkownik regimentu koronnego. Franciszek Iaxa z Otfinowa Otfinowski Starosta Szczerczowski Sędzia Kapturowy Delegat Wdztwa Krak., Alexander z Brzezia Chrząstowski Generał-Adiutant Buł. Poln. Kor., Iozef Kolumna Walewski Podkomorzyc Sieradzki Poseł Woiew. Krak., Romuald Kolumna Walewski Podkomorzyc Sieraszki, Antoni Iunosza Podoski Porucznik Reg. Gw., Stefan na Zakliczynie Iordan W. B. Del., Ian Iordan Pisarz Graniczny W. Krak. Deleg., Marcin na Napiorkach Napiorkowski Del. Wdztwa Krak., Antoni z Zakliczyna Iordan Łowczy Bełzki Del. Wodztwa Krak., I. K. Lgocki Chorąży regimentu koronnego I. W. Koniuszego W. Koron., Stanisław Kostka Kotkowski Del. Wdztwa Krak., Ian Nepomucen Wielogłowski Delegat Wdztwa Krak., Stanisław Grodzicki Vice-Instygator Koronny Del. z Wdtwa Krak., Antoni z Lissowa Lissowski. Antoni Stawiski, Iozef z Przebysławic Oraczowski, Antoni Ciszkowski, Dyonicy Michałowski, Ian Kanty Psarski, Antoni Stadnicki Delegat Wdztwa Krak. z Powiatu Sandeckiego, Michał Stadnicki Del., Iozef Wielogłowski Del., Wincenty Rychter., Iozef Pobogor z Borowego Szczepkowa Szczepkowski Del., Stanisław Ciołek z Zulina Zuliński Del., Ignacy Stadnicki, Woyciech z Wronowa Xięski Del., Ignacy Radwan z Dębego Dębski, Walenty z Przyborowia Gorski, Iakub z Nidka Nidecki, Andrzey Dulęba, Michał Ciołek Zuliński, Paweł Iozef Iaxa Otfinowski, Ian Iaxa Otwinowski, Ignacy Swatopełk Zawadzki, Kazim. Popiel., Cypryan Leśniewski, Iozef z Ianowic Chwalibog Vicesgerent Dr. Biecki, Iozef z Ianowic Chwalibog Komornik Graniczny Powiatu Xięskiego, Stanisław z Ianowic Chwalibog Skarbik Liwski, Szymon z Ianowic Chwalibog Podwoiewodzy Proszowski, Piotr Stadnicki Burgrabicz Krakowski, Dominik Stadnicki Burgrabicz Krakowski, Alexander Iordan Stoiowski, Felicyan Nidecki, Benedykt Nidecki, Alexander Nidecki, Ignacy z Przyborowa Gorski, Kazimierz z Czaiocin Wizemberg, Antoni z Przyborowa Gorski, Wawrzeniec z Przyborowa Gorski, Paweł z Zielonek Zieliński, Iozef Ulatowski Poseł Wdztwa Krak., Ian Ulatowski, Kazimierz Leśniewski, Michał Rutkowski, Ian Zochowski, Mikołay Rutkowski, Adam z Kluzan Kluzeński, Ian Kluzeński, Iozef Sobolewski Del. Wdztwa Krak., Kazimierz Odrowąż Pieniążek Del., Franciszek Soldadini Radca y Poseł miasta Krakowa M. Josephus Cajetanus Wałkanowski Philosophiae Dr. S. R. Mttis Secretarius urbis metropolitanae Cracoviensis Consul et Legatus, Andrzey Orłowski Sekretarz Syndyk y Poseł miasta stołecznego Krakowa.

Xięstwo Oświecimskie y Zatorskie.

Iozef Saryusz Iakliński Kasztelan Oświecimski, Ignacy z Przebendowa Przebendowski Pucki Mirachowski Starosta Poseł Xięstwa Oświecimskiego y Zatorskiego mpp., Adam na Pisarzowicach Pisarzowski Woyski Marszałek Seymików y Poseł Xięstw Zatorskiego y Oświecimsk. Dzwinogrodzki Starosta Generał Maior, Ioachim Schwartzemberg Czerny Chorąży y Poseł Xięstwa Zatorsk. y Oświec., Stanisław z Posławic Ankwicz Stolnik