Strona:Volumina legum T. 7.djvu/107

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


bet personis, cujuscunque status et conditionis existentibus, per Divos Praedecessores Meos Reges, et quoscunque Principes Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, praesertim vero Casimirum Antiquum, Ludovicum Loiz nuncupatum, Vladislaum I Iagiellonem dictum, Fratremque ejus Vitoldum M. D. L. Ducem, Vladislaum II Iagiellonis Filium, Casimirum III Iagiellonidem, Ioannem Albertum, Alexandrum, Sigismundum I, Sigismundum II Augustum, Henricum, Stephanum, Sigismundum III, Vladislaum IV, Ioannem Casimirum, Michaelem, Ioannem III, Augustum II, et Augustum III, Reges Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, juste et legitime datas, quae congruunt cum pactis conventis a Nobismet juratis, tum pacta per Ordines Regni et M. D. L. Mihi tradita, manutenebo, observabo, custodiam, et adimplebo in omnibus conditionibus, articulis et punctis in iisdem expressis. Pacem quoque et tranquillitatem inter dissidentes in religione Christiana tuebor, manutenebo, nec ullo modo vel jurisdictione nostra, vel Officiorum nostrorum et Statuum quorumvis authoritate quemquam affici opprimique causa religionis permittam, nec ipse afficiam vel opprimam, ac ea, quae in Electione nostra Varsaviensi constituta sunt, et quae in Conventione Coronationis constituentur, manutenebo, ijsque satisfaciam. Omnia illicite a Regno, Magnoque Ducatu Lithuaniae, et Dominis eorundem quocunque modo alienata, vel bello, vel quovis alio modo distracta, ad proprietatem ejusdem Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae pro posse ad mentem pactorum conventorum aggregabo, terminosque Regni et Magni Ducatus Lithuaniæ non minuam, sed defendam et potius favente Deo dilatare curabo. Iustitiam omnibus incolis Regni, juxta jura publica, in omnibus Dominijs constitutam, absque omnibus dilationibus et prorogationibus administrabo, nullo etiam sanguinis nostri respectu habito. In dispensatione quoque distributivae justitiae non Me alligabo solummodo ad affectum et propensionem naturalem sanguinis, sed ipsam bene meritorum rationem prae oculis et corde habebo, in disponendis occurentibus Officiis Reipublicae. Et si (quod absit) in aliquo juramentum Meum hocce violavero, tunc in eo casu, ad mentem constitutionis 1609 incolae Regni et M. D. L. a fide et obedientia Nobis praestanda dispensantur. Sic Me Deus adjuvet, et haec Sancta Christi Evangelia.

X. Władysław Łubieński Arcy-Biskup Gnieźnieński, Primas Korony Polskiey, y W. X. Litewskiego.
Iozef Sosnowski Pisarz Wielki W. X. Lit. Marszałek Koła Rycerskiego.
Ian Szadurski Stolnik y Vice-Starosta Grodzki Xięstwa Inflantskiego Sekretarz Seymu Elekcyi.SUFFRAGIA

woiewodztw y ziem koronnych y w. x. lit.
zgodnie na nayiaśnieyszego
STANISŁAWA AUGUSTA
Obranego Krola Polskiego, y Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, Kiiowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflantskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego,

dane między Warszawą a Wolą, dnia szostego miesiąca Września, roku 1764.


Woiewodztwo Poznańskie.

Władysław Łubienski Arcy-Biskup Gnieźnieński Prymas Korony Polskiey y W. X. L., Teodor Xiążę Czartoryski Biskup Poznański y Warszawski, Iozef z Brudzewa Mielżyński Kasztelan Poznański, Antoni Gaiewski Kasztelan Nakielski Starosta Kościański, Kazimierz Nałęcz z Małoszyna Raczyński Starosta Czerwonogrodzki Poseł Wdztwa Poznańskiego mpp., Adam Łodzia Poniński Kuchmistrz Koronny Starosta Rycz. y Bab. Poseł Wodztwa Poznańskiego mpp., Kasper Łodzia z Zwonowa Rogaliński Nakielski Obor. Starosta Poseł Wodztwa Poznańskiego, Rafał z Błociszewa Gaiewski Chorąży Wschowski Poseł Wdztwa Poznańskiego mpp., Franciszek Wierusz Walknowski Sędzia Ziemski y Marszałek Sądów Kapturowych Wdztwa Kaliskiego Poseł Poznański mpp., Woyciech z Werbna Rydzyński Stolnik y Poseł Wdztwa Poznańskiego Pułkownik Hussarski Krolewski mpp., Mikołay z Wybranowa Swinarski Podczaszy Kaliski Poseł Wodztwa Poznańskiego mpp. Antoni Krzycki Podstoli y Poseł Wdztwa Poznańskiego mpp., Ian Korytowski Podstoli Kaliski Poseł Woiewodz. Poznańskiego mpp., Piotr Drwęski Pisarz Ziemski Poznański y Poseł Wdztwa Poznańskiego, Maciey Gliszczyński Pisarz Ziem. Kaliski Poseł Wdztwa Poznańskiego mpp., Antoni Łodzia Poniński Starosta Kopaynicki Poseł Wdztwa Poznańskiego, Iozef Mycielski Starosta Koniński Poseł Wdztwa Poznańskiego mpp., Konstanty Kwilecki Starosta Mosiński Woiewodzt. Poznańsk. Poseł mpp., Władysław Gurowski Kasztelanic Poznański Poseł Wdztwa Poznańsk. Ian Lipski Oboźnic W. Koronny Poseł Wodztwa Poznańsk., Floryan z Brudzewa Mielżyński Starośc. Kcyń. Poseł Wdztwa Poznańsk., Antoni Bogucki Poseł Wdztwa Poznańsk., Felicyan Niegolewski Starosta Pobudziski, Stanisław Łodzia z Bnina Bniński Kasztelan Srzemski, Piotr Wilkoński Kasztelanic Krzywiński, Stanisław Mycielski Starosta Lubiatowski, Filip Raczyński Starosta Miościcki mpp., Alexander Unrug Starosta Zelegniewski, Iozef z Radoliny Radoliński Podkomorzyc Wschowski mpp., Ludwik Chłapowski Pułkownik woysk Koronnych, Ignacy Wilkoński Kaszt. Krzywiński mpp., Piotr Kaliszkowski Sędzia Kapturowy Poznański mpp., Andrzey Odrowąż Chwałkowski mpp., Iozef Ulatowski, Michał Nieżychowski, Antoni Drwęski Sędzia Kapturowy Poznański, Kaietan Karśnicki Judex Capturalis Vałecensis, Marcin Witkowski, Stanisław Zeromski, Marcellin Nieżychowski Sekretarz Wodztw Wielkopolskich Sędzia Kapturowy Nakielski, Piotr Władysław Unrug, Karol Krzyżanowski, Ignacy Leszczyc Mierzewski, Iakub Nieżychowski, Antoni Ostrorog na Kolnie Prusimski, Woyciech Cedrowski Sędzia Kapturowy Poznański, Michał Swierczyński, Iozef Korytowski, Woyciech Korytowski, Piotr Korytowski Sędzia Kapturowy Poznański, Iakob Korytowski, Ian Korytowski, Ignacy Bniński Kasztelanic Srzemski, Mateusz Drogiński, Iozef Grochowalski, Franciszek Grudziecki, Stefan Dobrogoyski, Tomasz Ialbrzykowski, Stanisław Kurzewski, Antoni Pomian Kołudzki, Franciszek Pomian Kołudzki, Maciey Kowalski, Wawrzeniec Lutomski, Hilary Strubieński, Felix Fran-