Strona:Volumina legum T. 7.djvu/102

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


ski Biskup Kuiawski y Pomorski. Ignacy Kniaź Massalski Biskup Wileński. Ian Wielopolski Woiewoda Sandomirski Delegatus a Republica. Ignacy Twardowski Wda Kaliski Delegatus a Republ. Thaddacus Dux in Kozielsk Ogiński Castellanus Trocensis Delegatus a Republica ad pacta conventa. Kazimierz Granowski Wda Rawski Delegowany od Rzpltey. Iozef Mielżyński Kasztelan Poznański Delegowany od Rzpltey. Roch Rola Zbiiewski Kasztelan Kaliski Delegowany od Rzplitey. Michał na Suffczynie Suffczyński Kasztelan Ziemi Czerskiey Wdztwa Mazowieckiego Deleg. od Rzpltey. Szymon Siruć Kasztelan Witebski Deleg. od Rzpltey. Ian Antoni Czarnecki Kasztelan Bracławski Delegatus ad pacta conventa od Rzpltey. Iozef Hylzen Kasztelan Xięstwa Inflantskiego od Rzpltey Deleg. Iozef Saryusz Iaklinski Kasztelan Oświecimski Deleg. ad pacta conventa od Rzpltey. Bazyli z Walisk Ładzic Walicki Kasztelan Sochaczewski ad pacta conventa od Rzpltey Deleg. Iozef Wielopolski Starosta Landskoroński Poseł Wdtzwa Krakowskiego Deleg. a Republ. Ioachim Schwartzemberg Czerny Chorąży y Poseł Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego Deleg. ad pacta conventa. Stanisław z Posławic Ankwicz Stolnik Wdtwa Krakowskiego Poseł Xięstw Oświecimskiego y Zatorskiego Deleg. ad pacta conv. od Rzpltey. Kasper Łodzia z Zwonowa Rogaliński Starosta Nakielski Poseł Wdztwa Poznańskiego Deleg. a Republica. Władysław z Gurowa Gurowski Poseł Wdztwa Poznańskiego Deleg. a Repub. Ian Antoni Horain Podkomorzy y Poseł Wileński Starosta Iałowski Deputat ad pacta conv. z Prowincyi W. X. Lit. Ignacy Tadeusz Iunosza Dąbrowski Chorąży Pułkownik y Poseł Powiatu Wiłkomirskiego Deputat ad pacta conventa z Prowincyi W. X. L. Mikołay Tadeusz z Łopacina Łopacinski Starosta Sądowy Wdztwa Mścisławskiego Poseł Powiatu Brasławskiego Deputat ad pacta conventa z Prowincyi W. X. Lit. Alexander Tadeusz z Skrzetuszewa Wawrzecki Sędzia woysk W. X. Lit. Stolnik Brasławski Deleg. od Rzplitey ad pacta conv. Andrzey Swięcicki Chorąży Opoczyński Poseł Wdztwa Sandomirskiego ad pacta conventa Deleg. Iozef Władysław Grzymała z Siedlca Siedlecki Poseł Wodztwa Sandomirskiego Deleg. ad pacta conv. Generał Maior. August Sułkowski Starosta Nowodworski Poseł Wdztwa Kaliskiego Deputat ad pacta conv. Antoni Tyzenhauz Pisarz W. W. X. Lit. Poseł Powiatu Grodzieńskiego Deputat ad pacta conv. Antoni Zabiełło Łowczy Wielki W. X. L. Marszałek Powiatu Kowieńskiego Poseł tegoż Powiatu y Deputat ad pacta conv. Hiacynt Nałęcz Małachowski Starosta Piotrkowski y Poseł Wdzwa Sieradzkiego Dep. ad pacta conv. Antoni z Głogowy Kossowski Generał Infanteryi woysk Koronnych Dep. ad pacta conv. Franciszek z Pielechowa y Zagorzyc Zagorski Starosta Owrucki Porucznik znaku hussarskiego woysk Koronnych Dep. ad pacta conv. z Wdztwa Kiiowskiego Poseł. Michał Ozoryusz z Bukowa Bukowski Stolnik Ziemi Sanockiey Dep. ad pacta conv. z Wdzwa Ruskiego z Ziemi Sanockiey Poseł. Mikołay Iunosza Piaskowski Woyski Włodzimirski Poseł Wdztwa Wołyńskiego Dep. ad pacta conv. Adam Darowski Podsędek y Poseł Wdztwa Podolskiego Dep. ad pacta conv. a Republ. Ian Kazimierz z Wislinga Zyberg Rakanciski y Ławaryski Starosta Poseł z Powiatu Starodubowskiego Dep. ad pacta conv. Iozef Kazimierz na Choi y Rzążewie Choiecki Miecznik Ziemi Łukowskiey, Podstarosta Grodzki Zydaczewski Delegow. ad pacta conv. Deputat. Poseł Wdztwa Lubelskiego. Ewaryst Iędrzey Kuropatnicki Kasztelanic Biecki Poseł Wodztwa Bełzkiego Deput. ad pacta conv. Leonard Pociey Oboźny W. W. X. Lit. Poseł Wdztwa Witebskiego y Dep. ad pacta conv. Theodor na Szydłowie Szydłowski Chorąży y Poseł Delegow. Wdztwa Mazowieckiego z Ziemi Warszawskiey, Dep. od Rzpltey ad pacta conv. Ian Michał Rostkowski Starosta Wizki, Wąsoski, Poseł Woiewodz. Mazowieckiego z Ziemi Wizkiey Delegow. od Rzplitey. Franciszek z Wilczewa Wilczewski Poseł z Wdztwa Mazowieckiego z Ziemi Wiskiey Deleg. ad pacta conv. Franciszek na Podosiu Podoski Starosta Rypiński Poseł Ziemi Ciechanowskiey Wdztwa Mazowieckiego Deput. ad pacta conv. od Rzpltey. Ian Chryzostom Kraiewski Instygator Koronny Dep. ad pacta conv. Marcin Antoni Matuszewicz Stolnik y Poseł Wodtwa Brześciańskiego Dep. ad pacta conv. Paweł z Woronney Czyż Podczaszy y Poseł Wdztwa Brzeskiego Lit. Dep. ad pacta conven. Iozef na Kurzeńcu Kurzeniecki Chorąży Powiatu Pińskiego Dep. ad pacta conv. Iozef Kolumna Czosnowski Ułanowski etc. Starosta Poseł z Wdztwa Bracławskiego y Deput. ad pacta conv. Iozef z Przebendowa Przebendowski Chorąży Pomorski Poseł Wdztwa Pomorskiego Deputat od Rzpltey ad pacta conv. Ian Trembecki Sądowy Ziemski Tczewski Poseł Wdztwa Pomorskiego Dep. ad pacta conv. Iozef Platter Inflantski, Duneburski Starosta, Poseł y Deput. od Rzpltey ad pacta conven. F. Sołdadyni Eques Auratus Consul et Legatus civitatis Cracoviensis. Iosephus Cajetanus Wałkanowski Philosophiae Doctor Consul et Legatus urbis Cracoviensis. A. Orłowski Sekretarz y Sendyk tegoż miasta. B. K. Sebestianus Bruchwicki Consul et Legatus civitatis Posnaniensis. Franciscus Hebdmann Consul et Legatus civitatis Posnanien. metropolis Majoris Poloniae. Ilaszewicz Consul et Legatus urbis Leopoliensis. T. Franchi Medicinae Doctor Consul et Legatus Leopoliensis. Antonius Brzeski Sacrae Regiae Majestatis Consiliarius a civitate Regia Lublinensi Legatus. Dominicus Szymański Officii Consularis civitatis S. R. Majestatis Lublinensis Notarius et Sindicus. Krzysztof Radziłowski I. K. Mci Sekretarz Radca miasta Kamieńca Podolskiego. Antoni Szachin I. K. Mci Sekretarz, Radca y Delegat miasta Kamieńca Podolskiego Deputat ad pacta conventa.
Ktore to artykuły pactorum conventorum my Kommissarze I. K. Mci do ułożenia onych vigore plenipotencyi tenoris sequentis:
Stanisław August z Bożey łaski obrany Krol Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kiiowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski y Czerniechowski. Za zrządzeniem Boskim y affektow oboyga narodow Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego będąc obrani Krolem iednostaynemi y wolnemi głosami, naznaczamy do spisania pactorum conventorum z strony naszey: Wielmożnych Ignacego Cetnera Woiewodę Bełzkiego, Iozefa Podoskiego Woiewodę Płockiego, Michała Xiążęcia Czartoryskiego Kanclerza Wielkiego W. X. Lit. Urodzonych Kazimierza Poniatowskiego Podkomorzego Koronnego, Rocha Kossowskiego Podskarbiego Nadwornego Koronnego, Michała Brzostowskiego Koniuszego Wielkiego Xięstwa Lit. ktorzy z Delegowanemi od Rzeczypospolitey maią też pacta zkoncertować, umowić y podpisać, na co wzwyż wymienionym Kommissarzom naszym zlecenie daiemy, y tym instrumentem onych umacniamy. A cokolwiek będzie przez nich imieniem naszym umowionym, y od nich podpisanym, to przyiąć y przysięgą ztwierdzić przyrzekamy, y y na to się własną ręką, przy przyciśnieniu pieczęci naszey Pokoiowey, podpisuiemy. Działo się w Warszawie dnia siodmego miesiąca Września, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.

Stanisław August Krol.
(Mieysce pieczęci).
Plenipotencya Kommissarzom ad pacta conventa.

zkoncertowane y umowione rękami własnemi podpisuiemy. Działo się w Warszawie dnia trzynastego Września, roku Pańskiego 1764.