Strona:Volumina legum T. 7.djvu/058

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


łych umysłow społeczność rozrywała scandolose Seymikow actus pokątnym y ukrytym od wiadomości Woiewodztw y Powiatow na potaiemnych schadzkach Deputatow lub Posłow, a częstokroć ma Seymikach nie przytomnym et contra lauda Wdztw y Powiatow obraniem, w wielu zaś rzucała się zapamiętale na rozlanie krwie braterskiey, używaniem etiam z cudzych Woiewodztw y Powiatow ad violentiam naprowadzonych, oraz nadwornych ludzi na zatrwożenie y zmieszanie wolnego zdania y bespieczeństwa obrad publicznych, a nawet swiątnicom Boskim częstokroć okrwawionym nie przepuszczaiąc. Zaraziwszy tym bezprawiem zrzodło same, z ktorego iuż to prawa na Seymach, iuż to ich wykonanie w Trybunałach pierwsze biorą początki, wylała się daley żadną tamą nieutrzymana na ufundowanie naywyższych Sądow Trybunalskich, gdzie sama tylko sprawiedliwość z spokoynością praesidere powinna. Patrzyliśmy z użaleniem na szerzące się w poświęconych sprawiedliwości mieyscach bezprawia, na przypuszczenie do iuramentow mimo zarzuty, y bezsilne wolnego głosu wołania, owszem częstokroć z gwałtownym onych przytłumieniem tych ktorych albo dekreta otrzymane, albo Seymikow bezprawności czyniły officii incapaces. Patrzyliśmy niepoiednokrotnie na Deputatow z dwoch rozdwoionych iednego Wdztwa czyli Powiatu Seymikow dowodnie scyssyą y niezgodę obywatelow pokazuiących, pro libitu et arbitrio funduiącey Trybunały iuryzdykcyi wybranych. Patrzyliśmy nie bez poruszenia wewnętrznego na oddalenie od funkcyi dobrze obranych, przysposobionemi a na Seymikach niebyłemi protestacyami y rożnemi wynalezionemi lub gwałtownością wspartemi przeszkodami. Patrzyliśmy z pobudzaiącym iuż do ostatniey niecierpliwości żalem, podczas fundowania ostatniego przed śmiercią Krolewskiego Trybunału, na zatamowany przez przystawionych zbroynie do izby sądowey żołnierzy, y armaty pod zamek Wileński sprowadzone, przystęp do niey szlachcie z manifestami y dekretami, a nawet y dla znaczney części dobrze obranych Deputatow. Co czuiąca wielkość uszczerbku praw swoich braci naszych gorliwość, oświadczyła poprzedzaiącym rugi Trybunalskie manifestem dnia siedmnastego miesiąca Kwietnia, roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego solennie zaniesionym przygotowana, a widząc tey przestrogi nieskuteczność, drugim dnia ośmnastego tegoż miesiąca y roku, o wykonane gwałtownie zamysły. Przerażały nas strasznym bez sprawiedliwości będącego kraiu widokiem, naciągane gwałtem y boiem do większości kresek Deputatow zdania, wzruszone ex suis cardinibus, przez pisane violenter, non attenta evidenti paritate dekreta, fundamentalne oyczyzny prawa, demde nieposłuszeństwa, wzgardy dekretow oczywistych Trybunalskich, Assessorskich, Marszałkowskich, y innych iuryzdykcyi. Nastąpiły zatym nietylko zamilczane y opuszczone bez kary, ale częstokroć nawet wyrokiem sądu za niewinność uznane nayiawnieysze występki, et crescente ex impunitate licentia, domow y pałacow (nie przepuszczaiąc Ministrowskim) z wystrzelaniem okien y zaboystwem ludzi temerarie et praesumptuose insultowania, na traktach, ulicach y domach, podczas ziazdow nawet publicznych niebespieczeństwa, od ludzi swawolnych z bronią ognistą po ulicach, domach, quod magis izbach sądowych y kościolach continuo chodzących, zaboystwa iawne, pod naywyższą iuryzdykcyą nie ukarane, ani nawet naganione. Wołali y wołaią na nas o zaniedbanie siebie, o okrutnie przez zasadzonych na to pod Sądem Trybunalskim zamordowani: IMć P. Strutyński Starosta Seyweyski, IMć P. Piszczałło Starosta Morymborski, a podczas Seymikow Mińskich w Izbie obrad zabity IMć Pan Bouszewicz, in simili na Seymiku Lidzkim zabity IMć Pan Iankowski, y wiele szlachty zrąbaney y postrzelaney, oraz inni w rożnych Woiewodztwach y Powiatach na życiu, zdrowiu, honorze y substancyi przez ludzi złośliwych, pomocą y protekcyą Potentiorum wzmocnionych, pokrzywdzeni, prawa naostatek kościelne, dekreta y exkomuniki, iakby przez odszczepieńcow wzgardzone. Miła każdemu w szczegulności spokoyność, utrzymywała wszystkich powszechnie sensu doloris tkniętych obywatelow, od wzięcia przed się zwykłych w oyczyźnie do zabieżenia tym nieszczęśliwościom śrzodkow, nadzieia odmiany y postrzeżenia się kiedyżkolwiek rozwiozłey zuchwałości łudziła nas, azali w biegu swoim nie stępieie. Aliści przychodzi nam nieszczęśliwie doświadczać, że z tych pierwszych bezprawia stopniow, formuią się dla nas okropne ulterioris mali praesagia. Grożą nam extremitatibus upadku Seymikow przed Konwokacyinych sinistri eventus, iako to w Wilnie zuchwale a corpore Wdztwa ex praescripto legum seymikuiącego, po obraniu za Posłow W. IMci Pana Horaina Podkomorzego Wileńskiego, y W. IMci Pana Giedroycia Stolnika Wileńskiego, y Sędziow Kapturowych in laudo tegoż Seymiku wyrażonych, niektorych obywatelow oderwanie się, y innych Posłow innych Sędziow Kapturowych a z nich wielu pod dekretami będących y nieprzytomnych obranie; ażeby wdziawszy na bezprawne swoie dzieło podobieństwo tylko y kolor legitimitatis, wyzuć dowcipnym na złe wynalazkiem Woiewodztwo całe z rady y sprawiedliwości. W Powiecie Upitskim po obraniu legitime za Posłow WW. IchMciow Panow Leparskiego Podstolego Upitskiego, y Szuksztę, oraz Sędziow Kapturowych, ina laudo tegoż Powiatu wyrażonych, prywatne extra tempus et locum innych Posłow przez niektore tylko osoby ogłoszenie. W Orszy po obraniu za Posłow I. W. IMci Pana Iozofowicza Starosty Orszańskiego, y W. IMci Pana Zambrzyckiego Stolnika, tudzież Sędziow Kapturowych in laudo wyrażonych, simila acta y rozlana krew braterska. W. Rzeczycy po obraniu za Posłow W. IMci Pana Chaleckiego Podkomorzyca Rzeczyckiego, y W. IMci Pana Pruszanowskiego, tudzież Sędziow