Strona:Volumina legum T. 7.djvu/027

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


gamy, iż gdyby z nich ktory do uczynienia tego wszystkiego w dobrach swoich żydow y Karaimow nie przymusił, y szlachcica katolika wiary godnego przydać zaniedbał, lub też takowey rewizyi albo exekucyi bronił, y quoris praetextu oney nie dopuścił, taki każdy, to iest duchowny w swoich Kapitułach y na funkcyach, a świecki na Seymikach y Seymach, tudzież sądach, omni activitate ipso facto carere ma; ale insuper o nieposłuszeństwo ninieyszemu prawu, ad instantiam skarbu Koronnego, lub czyiążkolwiek, na Kommissyą Skarbową Ekonomiczną zapozwany, to iest świecki siedzeniem przez niedziel dwie wierzchniey wieży, a tenże świecki y duchowny dwoma tysiącami grzywien przez nieodwłoczne onych zapłacenie, praecisis quibusvis dilationibus et diffugiis juris, skazani być powinni, o co fortis executio, etiam za pierwszą kondemnatą y dekretem z dobr y prowentow contravenientum per Officium competens, adhibito adminiculo skarbu, uczyniona być ma. Duchowny zaś pro poenis personalibus ad jurisdictionem spiritualem, a zakonnik ad superiores odesłany będzie. A taż iurysdykcya duchowna nieodwłoczną ad mentem ninieyszey ustawy de spirituali persona, karę y exekucyą czynić będzie powinna, naywięcey intra spatium sześciu niedziel, pod winą tysiąca grzywien, in foro Commissoriali Thesauri Regni wskazać mianą.
Naznaczamy zatym za Kommissarzow do Małey Polski. Do Woiewodz. Krakowskiego, a Powiatow Krakowsk. Proszowskiego, Lelowskiego y Xięskiego, y Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego. Urodzonych Alexandra Miłkowskiego, Komornika Krakowskiego, ....... Morskiego. Do Powiatow Bieckiego, Sandeckiego, Czchowskiego y Szczerzeckiego. UU. Anastazego Garlickiego Podwoiewodzego Sandeckiego, Iozefa Iordana Podwoiewodz. Bieckiego. Do Woiew. Sandomir. a Powiatow Sandomirskiego, Wiślickiego, y Pilznińskiego. UU. ....... Trzecieskiego, Stanisława Potoczyńskiego. Do Powiatu Radomskiego, Ziemi Stężyckiey, y Powiatow Opoczyńskiego y Chęcińskiego, UU. Franciszka Kochanowskiego, Libiszewskiego Regenta Opoczyńskiego. Do Woiewodz. y Powiatu Kiiowskiego, y Powiatu Zytomirskiego. UU. Iana Pruszyńskiego Miecznika Kiiowskiego, Iozefa Trypolskiego. Do Powiatu Owruckiego. UU. Piotra Dybowskiego, Antoniego Wasilkowskiego. Do Woiewodz. Ruskiego, a Ziemi Lwowskiey. UU. Rocha Czechowicza, Adama Białoskorskiego. Do Powiatu Zydaczewskiego. Urodz. Nereusza Broniewskiego. Do Ziemi Przemyskiey. UU. Bazylego Bilińskiego, Antoniego Borzęckiego. Do Ziemi Sanockiey. UU. Kaietana Cieszanowskiego, Klemensa Brzezińskiego. Do Ziemi Halickiey UU. Iozefa Poradowskiego Komornika Granicz. Halic. Macieia Karwosieckiego. Do Ziemi Chełmskiey, UU....... Karskiego Cześnikowicza Latyczewsk. Iozefa Dydyńskiego Stolnikow: Latyczewsk. Do Woiewodz. Wołyńskiego, Powiatow Łuckiego y Włodzimirskiego. UU. Iana Markowskiego. Ierzego Falkowskiego Vices-Gerenta Grabowieckiego. Do Powiatu Krzemienieckiego. Urodzon. Antoniego Wolskiego, Ierzego Omiecińskiego. Do Woiewodztwa Podolskiego, y Powiatow Kamienieckiego, y Czerwonogrodzkiego. Urodzonego ...... Leśniewicza Miecznika......, Gorwidowskiego Łowczyca Czerwonogrodzkiego. Do Powiatu Latyczewskiego. Urodzonego Antoniego Kurowickiego, ...... Godlewskiego Komornika Granicz. Płoc. Do Woiewodz. Lubelskiego, a Powiatow Lubelskiego y Urzędowskiego, y Ziemi Łukowskiey. Ur. Iozefa Głuskiego Woyszczyca Lubelskiego, Antoniego Suchodolskiego Komornika Granicznego Lubelsk. Do Woiewodz. Bełzkiego, a Powiatow Bełzkiego y Lubaczewskiego. Urodz. Kazimierza Głogowskiego Vices-Gerenta Grodz Grabow. Spirydyona Sobieszczańskiego. Do Powiatow Buskiego, Grabowieckiego y Horodelskiego, Urodz. Iana Gintowta Miecznikowicza Bełzkiego Pawła Wydżgę Vices-Gerenta Grodzk. Grabowieckiego. Do Woiew. Podlaskiego, a Ziemi Drohickiey y Mielnickiey. Ur. Iana Czarnockiego, Burgrab. Grodz. Drohick. Pawła Siestrzewitowskiego Burgrab. Grodzk. Mielnick. Do Ziemi Bielskiey. Ur. Macieia Wnorowskiego Vices-Gerenta Bielskiego. Do Woiew. Bracławskiego. Ur. Antoniego Trzecieskiego, Walentego Oraczewskiego. Do Wielkiey Polski, Wdztwa Poznańskiego. Ur. Hermenegilda Chrzanowskiego Pis. Grodzk. Nakielsk. Antoniego Ryszewskiego. Do Woiew. Kaliskiego, Ur. Piotra Korytowskiego, Ignacego Byszewskiego. Do Woiew. Sieradzkiego. Ur. Stanisława Stawskiego Burgrab. Grodz. Piotrkowskiego. Do Ziemi Wieluńskiey Ur. Antoniego Morszkowskiego Pisarza Grodzk. Wieluńsk. Iozefa Madalińskiego. Do Woiew. Łęczyckiego. Ur. Walentego Kobrzyńskiego, Iana Dobka. Do Woiew. Brzeskiego Kuiawskiego. Ur. ......Pogonowskiego Pisarza Grodzk. Brzesk. Andrzeia Mniewskiego. Do Woiew. Inowrocławskiego. Ur. Franciszka Moszczeńskiego Regenta Brzesk. Andrzeia Dobieckiego. Do Ziemi Dobrzyńskiey. Urodz. Iana Ośiałowskiegoo Regenta Grodz. Bobrownickiego Woyciecha Kolczyńskiego. Do Woiew. Płockiego. Ur. Antoniego Nizsczyckiego Cześnika Zawskrzyńsk. Walentego Bońkowskiego Skarbnika Płockiego. Do Woiew. Mazowieckiego, Ziemi Czerskiey, Warszawskiey, Wyszogrodzkiey, Zakroczyńskiey, y Ciechanowskiey. Ur. Floryana Małowieskiego Vice-Reg. Ziemi Wyszogrodzk. Tomasza Kraiewskiego. Do Ziemi Wiskiey, Łomżyńskiey, Rożańskiey, Liwskiey y Nurskiey. Ur. Marcina Truszkowskiego Burgrab. Wizk. Dominika Mchowieckiego Komornika Ciechanowskiego. Do Woiew. Rawskiego. Ur. Woyciecha Domaszowskiego. Do Ziemi Sochaczewskiey. Ur. Marcina Goiszewskiego Komornika Ziemskiego Sochaczewskiego. Do Ziemi Gostyńskiey, Urodz. Iana Magnuszowskiego Komornika Ziemskiego