Strona:Volumina legum T. 7.djvu/007

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


INTERREGNUM.1764.KONFEDERACYA GENERALNA


OMNIUM ORDINUM REGNI
ET MAGNI DUCATUS LITHVANIAE
NA KONWOKACYI GŁOWNEY WARSZAWSKIEY UCHWALONA

Dnia siodmego miesiąca Maia, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.


My Rady Korony Polskiey, y W. X. Lit. tudzież Państw do nich należących, duchowne y świeckie, Posłowie Ziemscy, y Stany wszystkie, iako iedney nierozdzielney Rzpltey, ktorzyśmy się po żałośnym zeyściu nieśmiertelney pamięci Nayiaśnieyszego Krola Imci Augusta III Pana naszego, na Konwokacyą Warszawską od Iaśnie Oświeconego Nayprzewielebnieyszego Władysława Łubieńskiego Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego Prymasa y pierwszego Xiążęcia Korony Polskiey y W. X. Lit., za zdaniem Senatu, na dzień siódmy miesiąca Maia w tym roku 1764 złożoną, ziechali, lubo niektorym wspołbraci naszym inne maiącym intencye, manifest w Grodzie Warszawskim pod aktem teraźnieyszego Seymu, inwalidować go usiłuiący zaniosłszy, odiechać z mieysca tego obradom wyznaczonego podobało się; gdy iednak Seym teraźnieyszy sub vinculo Confoederationis pluralitate votorum odprawiać się zwykły, takowym oppozycyom nie podlega, a w czasie Bezkrolewia naywiększey wagi iest interes, aby oyczyznę naszę iak nayprędzey z tego niebespiecznego w osieroceniu stanu wyprowadzić, y Elekcyą Krola przyspieszyć, za ktorąby cały nasz narod smutną zrzuciwszy żałobę, troski y boiaźni w powszechną zamienić radość. Przeto miłością y chęcią naylepszego dobra oyczyzny zapaleni, przyrzekłszy sobie wzaiemnie przyiaźń, konfidencyą y niedostępność do skuteczności powszechnego ratunku koniecznie potrzebną, a teyże wzaiemney braterskiey między sobą, y rowney od wszystkich dla oyczyzny miłości węzłem spoieni y zkonfederowani, na wieczną pamiątkę, y przyszłey potomności naśladowanie, wszem wobec, komu o tym wiedzieć należy, oznaymuiemy y wiadomo czyniemy.

Spisanie się przy wierze Swiętey Katolickiey.

Iako wiara Swięta Katolicka Rzymska, ktorą przez ręce przodkow naszych wziętą, nienaruszenie dotąd z przykładną gorliwością zachowywać staraliśmy się, iest naymocnieyszą tego Krolestwa y Prowincyi do niego należących twierdzą, tak usiłuiąc onę w nieporuszonym nigdy stanie na czasy potomne zostawić, przez teraźnieyszą Generalną Konfederacyą to sobie wspolnie nayuroczystszym obowiązkiem przyrzekamy, y w opisie tego artykułu, podług dawnieyszych Generalnych Konfederacyi, y ostatniey Warszawskiey w roku 1733 zaszłey, mocno stanowiemy: iż wszelkim ustawom prawowiernego Kościoła Katolickiego Rzymskiego, y z nim ziednoczonego ritus Graeci, nikomu uwłaczać, lub naruszać nie dopuściemy, owszem do wspolney onegoż obrony, w każdym czasie y przypadku obowiązuiemy się y opowiadamy; przy tym prawa dawne y wszelkie w ogolności przywileie wyżey wspomnionego prawowiernego Kościoła Katolickiego Rzymskiego, y z nim ziednoczonego obrządku Greckiego, iak one były, y są w swoiey istocie y zachowaniu, zawsze utrzymywać przyrzekamy, y ku obronie ich, zdrowia, życia, y substancye nasze łożyć obiecuiemy.