Strona:Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania. Genesis - Księga Rodzaju.djvu/028

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
Z KSIĘGI RODZAJU (Genesis}. 11

Pan Bóg obcuje Z pierwszymi ludźmi których dopiero co stworzył, jak ojciec z dziećmi. Łaskawość ta odpowiadała miłosierdziu Bożemu, jako też godności i naturze człowieka. na obraz Boży stworzonego.
Zapowiedź przyjść mającegoMessyasza spotykamy zaraz w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Kroki Jehowy, który szuka po raju swego stworzenia występnego, a mimo to, zawsze umiłowanego, są, jak ktoś słusznie powiedział, pierwszemi krokami Messyasza na ziemi. (Według Crampon) 9. I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł mu: Gdzieżeś?
Gdzieżeś?“ — Sumienie, czyli głos Boży, zapytuje nas czasem, gdzieżeś?... czy nie w grzechu... lub w okazyi do niego... np.: w bezczynności... złem towarzystwie... w złej zabawie... ze złą książką?
10. Który odpowiedział: Usłyszałem twój głos w Raju i zląkłem się, przeto żem jest nagi i skryłem się.
11. Któremu rzekł: A któż ci pokazał żeś jest nagim, jedno ześ jadł z drzewa, z któregom ci rozkazał, abyś nie jadł?
12. I rzekł Adam: Niewiasta którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i zjadłem.
Którąś mi dał“ — składa winę na Boga — my tak samo: zrzucamy odpowiedzialność za nasze winy na bliźnich i wszelkie okoliczności przez Boga dopuszczone. „Towarzyszkę“, którą nam Bóg dał, natura nasza, również jak Ewa, dana do pomocy... stać się może zgubną, jeżeli jej podlegamy zamiast nad nią panować.
13. I rzekł Pan Bóg do niewiasty: Czemuś to uczyniła? Niewiasta odpowiedziała; Wąż mię zawiódł i jadłam:
Choć Bóg wiedział o wszystkiem, żąda od Ewy wytłómaczenia; tak przełożony, zanim sobie sąd wyrobi o postępku podwładnego, powinien mu dać możność wyświetlenia sprawy.
14. I rzekł Pan Bóg do węża: Iżeś to uczynił. przeklętyś jest między wszystkiemi zwierzęty i bestyami ziemskiemi; na piersiach twoich czołgać się będziesz, a ziemię jeść będziesz po wszystkie dni żywota twego.
Przekleństwo odnosi się nietyle do węża, ile do szatana (Crampon)
15. Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą i między nasieniem twem, a nasieniem jej; ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej.
Pierwsza zapowiedź przyszłego odkupiciela, który uwolni człowieka z mocy szatańskiej. Jest to dla szatana zarazem klęską i poniżeniem. Niewiasta, która, zetrze głowę węża, będzie N. Marya Panna; nasieniem Jej — Jezus Chrystus; nieprzyjaźń między Nią a szatanem wieczna, bo nigdy ani na chwilę nie była Ona pod jarzmem grzechu, nawet pierworodnego. (Według Crampon)