Strona:Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania. Genesis - Księga Rodzaju.djvu/022

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Z KSIĘGI RODZAJU (Genesis) 5


W nas powinny się odzwierciedlać przymioty Boże; jakże wielka godność duszy ludzkiej!
28.I błogosławił im Bóg i rzekł: rośnijcie i mnóżcie się,
Zaraz po stworzeniu pierwszych ludzi, Bóg błogosławi, a przez to uświęca związek małżeński. Lecz błogosławieństwo to nie ma mocy przykazania, jak się okazuje z późniejszych części Pisma św. np.: „Który daje w małżestwo panne swoją, dobrze czyni, i który nie daje lepiej czyni”. (I. Kor. VII. 38.)
i napełniajcie ziemię a czyńcie ją sobie poddaną,
Czy wszystkie władze przez Boga mi udzielone: pamięć, wyobraźnia, zmysły, nerwy, są rozumowi i woli poddane?... czy duch mój nad niemi panuje, czy też jest niewolnikiem?...
Wszelka siła zaniedbania zanika; — czy staram się rozwijać, pomnażać i użytkować moje władze duchowe — umysłowe — fizyczne?
i panujcie nad rybami morskieni i nad ptactwem powietrzneminad wszelkiemzwierzem, które się rusza na ziemi.
I rzekł Bóg: Oto dałem wam wszelkie ziele rodzące nasienie na ziemi i wszystkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm.
Samo w sobie” — Gdy okoliczności tak się składają, że z zewnątrz brak pomocy, szukać jej należy wewnątrz. Sami w sobie najczęściej mamy sił i światła dosyć, by przy łasce Bożej, poprawić się z wad, oprzeć się pokusie, przezwyciężyć się w danej okoliczności i t. p.
Nieumiejętność, niezaradność, lenistwo, jest zwykle powodem, że cenny czas tracimy na oglądaniu się za pomocą z zewnątrz, zamiast wyzyskiwać skarby, które Bóg w sercu nam złożył.
30. I wszystkim zwierzętom ziemnym i wszystkiemu ptactwu powietrznemu i wszemu, co się rusza na ziemi i w czemkolwiek jest dusza życia, aby miały co jeść. I stało się tak.
Bóg stworzył wszechświat i opatrzną opiekę rozciąga nad każdem stworzeniem. Nikt, a tem więcej człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, nie jest wyjęty z pod tej opieki. „W nim żyjemy i ruszamy się i jesteśmy”. (Dz. ap. VII. 28)
31. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił: i były bardzo dobre.
A zatem, co jest złego w stworzeniach, nie wynika z woli Bożej, lecz z jej przekroczenia.
Po dokonaniu dzieł swych, Bóg widzi, że są „bardzo dobre”; sumienie (głos Boży) powinno każdej pracy naszej dać takież świadectwo.
I stał się wieczór i zaranek - dzień szósty.