Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/127

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

E


KOLĘDA 5.


\relative c' {
\clef tenor

\time 2/4
\autoBeamOff

c4 ^\markup {Klasztorna.} d |
e8 e d d |
e e d d |
c c d d |

e8 e d d |
e e d d |
c a b g |

c8 a b g |
c a b g |
c a b g \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
E -- ja! po ko -- lę -- dzie, po ko -- lę -- dzie, 
Niech we -- so -- ła każ -- da bę -- dzie, każ -- da bę -- dzie;
Za -- śpie -- waj -- my i za -- graj -- my,
Jej -- mość Xie -- nię po -- wi -- taj -- my:
} }

\relative c' {
\clef tenor

\time 2/4
\autoBeamOff

\bar "|:" g'8. a16 a8 e |
f8 d c g |
c8 d e f |

g16[ f] g[ a] g8 g \bar ":|:"
d8 d d4 |
d8 d g4 |

f8 e d d |
c4 c \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Skrzyp, skrzyp, skrzyp, skrzyp, 
skrzyp, skrzyp, skrzyp, skrzyp, 
skrzyp -- ce weź -- my i wi -- o -- le, 
Niech za -- brzmi we -- so -- ło
na -- sza me -- lo -- dy -- ja,
} }
\addlyrics { \small {
Ciesz, ciesz, ciesz, ciesz,
ciesz, ciesz, ciesz, ciesz, 
ciesz -- my się dziś w_pię -- knem ko -- le.
Wi -- wat nam Pan Je -- zus,
wi -- wat i Ma -- ry -- ja.
} }Eja! po kolędzie, po kolędzie,
Niech wesoła każda będzie, każda będzie;
Zaśpiewajmy i zagrajmy,
Jejmość Xienię powitajmy:
Skrzyp, skrzyp, skrzypce weźmy
Ciesz, ciesz, cieszmy się dziś.
i wiole, w pięknym kole.
Niech zabrzmi wesoło nasza melodyja,
Wiwat nam Pan Jezus, wiwat i Maryja.

Więc tu wszystkie stańmy, wszystkie stańmy,
Po kolędzie przybywajmy, przybywajmy,
Gratulujmy, applaudujmy,
Jejmość Xienię kontentujmy:
Fa fa fa fa, fa fa fa fa,
Fagot weźmy i fujary,
Ba ba ba ba, ba ba ba ba,
Balet grajmy lecz niestary.
Wiwat Dobrodziejka nasza Panna Xieni!
Niechaj się jej afekt ku nam nie odmieni.

Wszak to dziś kolęda, dziś kolęda,
Jejmość Xieni kolędę da, kolędę da,
Nie próżujmy ale strójmy,
Koncertujmy nie kontrujmy;
W du du du du, du du du du,
W dudy, bassy i cymbały.
Pa pa pa pa, pa pa pa pa.
Pannie Xieni będziem grały.
Be be be, be be be, będziem grały pospoły.
Me me me, me me me, menuet wesoły.

Eja! tu zebranie, tu zebranie,
Siostry moje ukochane, ukochane,
Zabawcie się i zagrajcie,
I wesoło zaśpiewajcie:
Daj daj daj daj, daj daj daj daj,
Dajno winka Wikaryjo,
Niech niech niech niech, niech niech niech niech,
Niech się siostrzyczki napiją.
Wiwat Jejmość Xieni, która tak nam sprzyja,
Wiwat starsze Panny, wiwat Wikaryja,
Wiwat Dobrodziejka nasza Panna Xieni,
Wszystkie się kłaniamy jak najuniżeniej.