Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/112

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Teraz padamy do nóżek twoich,
  Nie racz opuszczać pastuszków swoich:
  Oddajem siebie gdy już od ciebie . . Idziemy.


  KOLĘDA 120.

  
\relative c {
\clef tenor

\autoBeamOff

e8 a b c a b4 gis8 |
c8 c d e c d e4 \bar "|."

c8 b a b gis a d4 |
c8 b a b gis a4 a8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Z_Ra -- ju pię -- kne -- go mia -- sta,
z_Ra -- ju pię -- kne -- go mia -- sta,
Wy -- gna -- na jest nie -- wia -- sta,
wy -- gna -- na jest nie -- wia -- sta.
} }  Z Raju pięknego miasta, wygnana jest niewiasta.
  Dla jabłka skuszonego, przez węża podanego.
  Wędrujże Ewo z Raju, już cię tu dobrze znają.
  Fora Adamie fora, z tak rozkosznego dwora.
  Wędrując Adam z Raju, gdy stanął w ziemskim kraju,
  Obejrzał się po chwili, alić dalej niż w mili.
  W Raju miał dość wszystkiego, na ziemi nic własnego,
  Puste krainy orał, niestety! z płaczem wołał:
  Ach biada mnie nędznemu! człekowi strapionemu.
  Do Raju trafić nie mogę, bom przez grzech stracił drogę.
  W Raju'm miał dość rozkoszy, złote na polach kłosy.
  Nigdym nie umiał orać, za wołami hela! wołać.
  Byś była dobra żonka, słuchałabyś małżonka:
  Strzegłabyś się rozmowy, niecnotliwej wężowej.
  Azam ja nie dobry mąż, widząc że cię zdradził wąż,
  Nie chciałem cię zasmucić, wolałem jabłka skusić.
  Dałaś się zwieść wężowi, jam słuchał białogłowy.
  Będziem cierpieć niewolą na świecie ze złą dolą.
  W boleści będziesz rodzić, w wianeczku już nie chodzić.
  Ja ziemię kopać muszę, chcąc pożywić swą duszę.
  O wężu niecnotliwy! iżeś tak nieżyczliwy:
  Nasienie białogłowy, zepsułeś złemi słowy.
  Już się dziś wypełniają proroctwa i ustają,
  Dawida z Izaijaszem, gdy Panna z Messyaszem
  Z Betleemskiej stolicy, ucieka na oślicy,
  Chcąc nas pojednać z Bogiem w takim upadku srogim.
  Na te chwalebne gody, idąc w obce narody.
  Z Józefem i Maryją, Jezu czołem ci biją
  Adamowi synowie maluścy i ojcowie,
  I z córeczkami matka, poklęknąwszy przed Jasłka.  OMYŁKI DRUKU.  Str. 51 wiersz 1 zamiast porawłem czytaj porwałem
  w niekórych 55 16 tyMichale I ty Michale
  77 8 mijacie mijajcie
  82 11 I tu I ty
  92 7 Sładali Składali
  93 1 zmrażone znużone