Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1078

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  LIST

  BŁOGOSŁAWIONEGO
  PAWŁA APOSTOŁA
  DO
  EPHEZÓW.


  ROZDZIAŁ I.
  Chwali Pana Boga z dobrodziejstw danych ludzkiemu rodzajowi, Apostołom i Ephezom.

  Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, wszystkim świętym, którzy są w Ephezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.

  2.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

  3.Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił wszelakiem błogosławieństwem duchownem w niebieskich w Chrystusie. [1]

  4.Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.

  5.Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za syny przez Jezusa Chrystusa ku sobie, wedle postanowienia woléj swojéj:

  6.Ku chwale sławy łaski swojéj, przez którą nas przyjemnymi uczynił w umiłowanym Synie swoim.

  7.W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów wedle bogactw łaski jego,

  8.Która nader obfitowała przeciw nam we wszelakiéj mądrości i roztropności,

  9.Aby nam oznajmił tajemnicę woléj swojéj, wedle upodobania swojego, które postanowił w nim,

  10.W rozrządzeniu zupełności czasów, aby w Chrystusie wszystko naprawił, co na niebiesiech, i co na ziemi jest: w nim,

  11.W którym téż my losem wezwani jesteśmy, przenaznaczeni wedle postanowienia jego, który sprawuje wszystko, wedle rady woléj swojéj,

  12.Abyśmy byli ku chwale sławy jego my, którzyśmy wprzód nadzieję pokładali w Chrystusie,

  13.W którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, (Ewangelią zbawienia waszego); w którego téż uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem obietnice Świętym,

  14.Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na okup nabycia, ku chwale sławy jego.

  15.Dlatego i ja usłyszawszy wiarę waszę, która jest w Panie Jezusie, i miłość ku wszystkim świętym,

  16.Nie przestawam dziękować za was, wzmiankę o was czyniąc w modlitwach moich,

  17.Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, w uznaniu jego:

  18.Oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, która jest nadzieja wezwania jego, i które bogactwa chwały dziedzictwa jego w świętych:

  19.I która jest przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy, według skuteczności mocy siły jego, [2]

  20.Którą sprawił w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy na prawicy swojéj na niebiesiech:

  21.Nad wszelakie księstwa i władzą i moc, panowanie, i wszelkie imię, które się mianuje nie tylko

  1. 2.Kor. 1, 5. 2.Piot. 1, 3.
  2. Niż. 3, 7.