Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1072

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  8.Bo nie możemy nic naprzeciwko prawdzie, ale za prawdą.

  9.Albowiem się radujemy, że my jesteśmy niemocnymi, a wy jesteście mocnymi: oto i prosimy o waszę doskonałość.

  10.Dlatego to w niebytności piszę, abych przytomnym będąc, surowiéj nie postępował według władzy, którą mi Pan dał na zbudowanie, a nie na zepsowanie.

  11.Na ostatek, bracia! weselcie, się, bądźcie doskonali, napominajcie się, tóż rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.

  12.Pozdrówcie się spółecznie w świętem pocałowaniu. Pozdrawiają was święci wszyscy.

  13.Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i spółeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.  LIST

  BŁOGOSŁAWIONEGO
  PAWŁA APOSTOŁA
  DO
  GALATÓW.


  ROZDZIAŁ I.
  Galaty Apostół karze, iż tak prędko Ewangelią opuścili, a ku inszéj przystali, którą Apostoł nie od człowieka wziął, ale od Boga.

  Paweł, Apostół nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,

  2.I wszyscy bracia, którzy są zemną, kościołom Galacyi.

  3.Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,

  4.Który samego siebie dał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego wedle woléj Boga i Ojca naszego,

  5.Któremu jest chwała na wieki wieków. Amen.

  6.Dziwuję się, iż tak prędko przenosicie się od tego, który was wezwał do łaski Chrystusowéj, do inszéj Ewangelii:

  7.Która nie jest insza, jedno są niektórzy, co wami trwożą i chcą wywrócić Ewangelią Chrystusowę.

  8.Ale choćby my, albo Aniół z nieba przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem.

  9.Jakośmy przedtem powiadali, i teraz zasię mówię: Jeźliby kto wam opowiadał mimo to, coście wzięli, niech będzie przeklęctwem.

  10.Bo teraz przed ludźmili sprawę mam, czyli przed Bogiem? Czyli szukam, abym się ludziom podobał? Jeźlibych się jeszcze ludziom podobał, nie byłbych sługą Chrystusowym.

  11.Albowiem oznajmuję wam, bracia! iż Ewangelia, która jest przepo-