Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0535

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


12.I położył ciemność tajnikiem swoim, około niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.

13.Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.

14.I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy swój głos wypuścił: grad i węgle ogniste.

15.I wypuścił strzały swe, i rozproszył je: rozmnożył błyskawice i strwożył je.

16.I okazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemie, od fukania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.

17.Spuścił z wysokości, a wziął mię: i wyjął mię z wód wielkich.

18.Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych: i od tych, którzy mię w nienawiści mieli; albowiem zmocnili się nademną.

19.Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego: i Pan stał się obrońcą moim.

20.I wywiódł mię na przestrzeństwo: zbawił mię, iż mię chciał.

21.I odda mi Pan według sprawiedliwości mojéj, i według czystości rąk moich odda mi.

22.Albowiemem strzegł dróg Pańskich, anim czynił niezbożnie przeciw Bogu memu.

23.Bo wszystkie sądy jego przed oblicznością moją: a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.

24.I będę niepokalanym z nim i będę się strzegł od nieprawości mojéj.

25.I odda mi Pan według sprawiedliwości mojéj: i według czystości rąk moich przed oblicznością oczu jego.

26.Z świętym święty będziesz: a z mężem niewinnym niewinny będziesz.

27.I z wybranym wybrany będziesz: a z przewrotnym przewrotny się staniesz.

28.Bo ty lud uniżony zbawisz: a oczy pysznych poniżysz.

29.Bo ty rozświecasz pochodnią moję, Panie: Boże mój, oświeć ciemności moje.

30.Albowiem przez cię będę wyrwan z pokusy: a w Bogu moim przestąpię mur.

31.Bóg mój, niezmazana droga jego: słowa Pańskie ogniem wypławione: obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.

32.Bo któż Bogiem oprócz Pana? albo który Bóg oprócz Boga naszego?

33.Bóg, który mię opasał mocą: i położył niepokalaną drogę moję.

34.Który pokrzepił nogi moje jako jelenie, i na wysokich miejscach stanowiąc mię.

35.Który uczy ręce moje do boju: i uczyniłeś, jako łuk miedziany, ramiona moje.

36.I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja broniła mię: a kaźń twoja poprawiła mię do końca: i nauka twoja, ta mię nauczy.

37.Rozszerzyłeś kroki moje podemną: i nie osłabiały nogi moje.

38.Będę gonił nieprzyjacioły moje, i poimam je: i nie wrócę się, aż ich nie stanie.

39.Połamię je, i nie będą mogli stać: upadną pod nogami memi.

40.I opasałeś mię mocą na wojnę: I przekinąłeś powstające przeciwko mnie, pod mię.

41.I nieprzyjaciół moich podałeś mi tył: i nienawidzące mię potraciłeś.

42.Wołali, a nie był, ktoby je wybawił: do Pana, ani ich wysłuchał.

43.I skruszę je, jako proch przed wiatrem: jako błoto na ulicy wygładzę je.

44.Wyrwiesz mię z przeciwności ludu: postanowisz mię głową narodów.

45.Lud, któregom nie znał, służył mi: na usłyszenie ucha był mi posłuszny.

46.Synowie obcy skłamali mi: synowie obcy zastarzali się i uchramowali z dróg swoich.

47.Żywie Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie podwyższon Bóg zbawienia mego.

48.Boże, który mi dajesz pomsty, i poddajesz pod mię narody:

49.Wybawicielu mój, od nieprzyjaciół moich gniewliwych, i od powstających na mię wywyższysz mię: od męża niesprawiedliwego wyrwiesz mię.