Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0329

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  2.Duch Pański mówił przez mię, a mowa jego przez język mój.

  3.Rzekł Bóg Izraelski ku mnie, mówił Mocny Izraelski, Panujący nad ludźmi, sprawiedliwy panujący w bojaźni Bożéj.

  4.Jako światłość zorze, gdy słońce wschodzi, rano bez obłoków świeci, a jako dżdżem wypuszcza się trawa z ziemie.

  5.Ani tak wielki jest dom mój u Boga, żeby przymierze wieczne zemną uczynił, utwierdzone we wszem i obwarowane. Wszystko bowiem zbawienie moje i wszystka wola, i niemasz niczego z niéj, coby nie rosło.

  6.A przestępcy jako ciernie wyrwani będą wszyscy, którego nie biorą rękoma.

  7.A jeźli się go kto będzie chciał dotknąć, przyzbroi się żelazem i drewnem oszczepistem, i ogniem zapalone zgoreją aż do szczętu.

  8.Te imiona mocarzów Dawidowych: Siedzący na stolicy najmędrszy, przedniejszy między trzema, on jest jako najsubtelniejszy robaczek w drzewie, który ośmset poraził jednem natarciem. [1]

  9.Po nim Eleazar, syn stryja jego, Ahohitczyk między trzema mocarzami, którzy byli z Dawidem, gdy urągali Philistynom, i zebrali się tam byli ku bitwie.

  10.A gdy wyciągnęli mężowie Izraelscy, ten stał i bił Philistyny, aż ustała ręka jego i zdrętwiała z mieczem: i uczynił Pan zbawienie wielkie dnia onego, i lud, który był uciekł, wrócił się zbierać korzyści pobitych.

  11.A po tym Semma, syn Age, z Arary: i zebrali się Philistynowie na stanowisku; było bowiem tam pole pełne soczewice. A gdy lud uciekał przed Philistyny,

  12.Stanął on na śród pola i obronił go i pobił Philistyny: i uczynił Pan zbawienie wielkie.

  13.A przedtem téż wyszli byli trzéj, którzy byli przedniejsi między trzydzieścią, i przyszli czasu żniwa do Dawida, do jaskinie Odollam: a obóz Philistyński leżał w dolinie olbrzymów.

  14.A Dawid był w zamku: lecz stanowisko Philistynów na ten czas było w Bethlehem.

  15.Pragnął tedy Dawid i rzekł: Oby mi się kto dał napić wody z studnie, która jest w Bethlehem u bramy?

  16.A tak wdarli się trzéj mocarze w obóż Philistyński i naczerpali wody z studnie Bethlehem, która była u bramy, i przynieśli do Dawida, lecz on nie chciał pić, ale ją ofiarował Panu,

  17.Mówiąc: Niech mi będzie Pan miłościw, żebych tego nie uczynił: a więc krew tych ludzi, którzy chodzili, i dusz niebezpieczeństwo mam pić? Nie chciał tedy pić. To uczynili trzéj najmocniejsi.

  18.Abisai téż, brat Joabów, syn Sarwii, był przedniejszym z trzech. Ten jest, który podniósł oszczep swój na trzysta, które pobił, zawołany między trzema,

  19.I zacniejszy między trzema, i był ich książęciem: lecz trzech pierwszych nie doszedł.

  20.I Banajas, syn Jojady, męża bardzo mocnego, wielkich spraw z Kabseel: ten zabił dwu lwów Moabskich, i ten szedł i zabił lwa w pośrodku studnie we dni śnieżne.

  21.Ten téż zabił męża Egiptyanina, męża godnego podziwienia, oszczep w ręce mającego: a tak szedłszy do niego z laską, mocą wydarł oszczep z ręki Egiptyanina, i zabił go oszczepem jego.

  22.To uczynił Banajas, syn Jojadów.

  23.I ten zawołany między trzema dużymi, którzy byli między trzydzieścią sławniejszymi: wszakże do trzech nie doszedł, i uczynił go sobie Dawid od ucha sekretarzem.

  24.Azael, brat Joabów, między trzydzieścią, Elchanan, syn stryja jego z Bethlehem.

  25.Semma z Harody, Elika z Harody.

  26.Heles z Phalsy, Hira, syn Akkes, z Thekua.

  27.Abiezer z Anathoth, Mobonnai z Husat.

  28.Selmon Ahohitczyk, Maharai Nethophatczyk.

  29.Heleth, syn Baanów, i sam

  1. 1.Par. 11, 10.