Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0182

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


ziemię ich w osiadłość, jako to widzisz dnia dzisiejszego.

39.A tak poznaj dzisiaj, a myśl w sercu swojem, że Pan sam jest Bogiem na niebie wysoko, i na ziemi nisko, a niemasz innego.

40.Strzeż przykazania i mandatów jego, które ja przykazuję tobie: abyć dobrze było i synom twym po tobie, ażebyś przez długi czas trwał na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

41.Tedy oddzielił Mojżesz trzy miasta za Jordanem na wschodnią stronę.

42.Aby do nich uciekał, ktoby zabił niechcąc bliźniego swego, ani mu był nieprzyjacielem przed jednym i drugim dniem, i do którego z tych miast ubiedz mógł. [1]

43.Bozor na puszczy, które leży na równéj ziemi, z pokolenia Ruben: i Ramot w Galaad, które jest w pokoleniu Gad: i Golan w Bazan, które jest w pokoleniu Manasse. [2]

44.Tenci jest zakon, który położył Mojżesz przed syny Izraelowymi,

45.I te świadectwa i obrzędy i sądy, które mówił do synów Izraelowych, kiedy wyszli z Egiptu,

46.Za Jordanem w dolinie przeciw bałwanicy Phegor w ziemi Sehona, króla Amorrejskiego, który mieszkał w Hesebon, którego zabił Mojżesz: synowie téż Izraelowi wyszedłszy z Egiptu,

47.Posiedli ziemię jego i ziemię Og, króla Bazan, dwu królów Amorrejskich, którzy byli za Jordanem na wschód słońca:

48.Od Aroer, które leży na brzegu potoku Arnon, aż do góry Syon, która jest téż Hermon:

49.Wszystkę równinę za Jordanem na wschodnią stronę aż do morza pustyni, i aż pod górę Phasga.


Rozdział V.

Powtarza i wykłada dziesięcioro Boże Przykazanie: Bojaźń synów Izraelskich, gdy usłyszeli głos Boży, i gdy ujrzeli górę gorającą.


I wezwał Mojżesz wszego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj Izraelu Ceremonii i sądów, które ja dziś mówię w uszy wasze: nauczcie się ich, i skutkiem wypełniajcie.

2.Pan, Bóg nasz, uczynił z nami przymierze na Horeb.

3.Nie z ojcy naszymi uczynił przymierze, ale z nami, którzy tu na ten czas jesteśmy i żywiemy.

4.Twarzą w twarz mówił do nas na górze z pośrodku ognia.

5.Jam zmówcą i środkiem był między Panem a między wami czasu onego, abych wam opowiadał słowa jego; boście się bali ognia, i nie wstąpiliście na górę, i mówił: [3]

6.Ja Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiéj, z domu niewoli.

7.Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma memi.

8.Nie uczynisz sobie ryciny, ani podobieństwa wszystkich rzeczy, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią.

9.Nie będziesz się im kłaniał, ani służył; bom ja jest Pan, Bóg twój, Bóg zawisny, oddający nieprawość ojców na syniech do trzeciego i czwartego pokolenia, tym, którzy mię nienawidzą: [4]

10.A czyniący miłosierdzie na wiele tysięcy, miłującym mię i strzegącym przykazań moich. [5]

11.Nie będziesz używał imienia Pana, Boga twego, na daremno; bo nie ujdzie karania, któryby na próżnę rzecz wziął imię jego. [6]

12.Zachowaj dzień Sobotni, abyś go święcił, jakoć przykazał Pan, Bóg twój.

13.Sześć dni robić będziesz, i uczynisz wszystkie roboty twoje: [7]

14.Siódmy dzień jest Sabbath, to jest, odpoczynienie Pana. Boga twego: nie będziesz weń czynił żadnéj roboty, ty, i syn twój i córka, służebnik i służebnica, i wół i osieł, i każde bydlę twoje, i gość, który jest między bramami twojemi: aby odpoczynął służebnik i służebnica twoja, jako i ty. [8]

15.Pamiętaj, żeś i sam służył w Egipcie, i wywiódł cię ztamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i ramieniem wyciągnionem: i przetóż ci przykazał, abyś zachował dzień Sobotni.

16.Czcij ojca twego, i matkę, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, abyś żył przez długi czas, a żebyć się dobrze

  1. Num. 35, 6.
  2. Jos. 20, 8.
  3. Exod. 20, 2.
  4. Exod. 34, 14.
  5. Exod. 20, 7.
  6. Lev. 19, 12.Mat. 5. 33.
  7. Exod. 20, 10.
  8. Gen. 2, 2.