Strona:PL Twardowski - O dostojeństwie uniwersytetu.djvu/25

    Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
    Ta strona została uwierzytelniona.

    siada dla ludzkości prawda objektywna i praca około jej zdobywania; młodzież powinna zapragnąć jak najżywszego współdziałania w tem zdobywaniu, powinna nauczyć się unikania wszystkiego, co może prawdę objektywną zaciemniać a pracę około jej zdobywania utrudniać. Posiadłszy zaś zrozumienie wartości prawdy naukowej i żywiąc dla niej należytą cześć, młodzież ochoczo przyswajać sobie będzie umiejętność przystępowania do wszelakich zagadnień w sposób ostrożny i krytyczny, dążąc do objektywnego ich rozważania; nie będzie tak bardzo skłonna do rozstrzygania ich według sympatyj i antypatyj w duchu czysto subjektywnym, bo nabierze przekonania, że najwłaściwszą metodą wyboru pomiędzy zwalczającemi się pogladami jest i zawsze pozostanie ta sama metoda, którą posługuje się nauka. Jednem słowem, młodzież, owiana naukową i badawczą atmosferą Uniwersytetu, nauczy się we wszystkiem szukać prawdy objektywnej, zamiast ulegać pięknie brzmiącym hasłom i wpadać w sieci różnych łowców dusz. A uznając, że w każdej sprawie jedna jest tylko prawda objektywna, młodzież znajdzie w dążeniu do niej grunt wspólny, na którym stanie do pracy bez względu na zachodzące wśród niej pozatem różnice. Ten wspólny grunt dążenia do prawdy objektywnej złączy młodzież z pod najrozmaitszego znaku pochodzącą, usunie na plan dalszy to, co ją może dzielić, i tym sposobem pogodzi i zjednoczy siły zrazu rozbieżne. Tak więc umiłowanie prawdy objektywnej i nastawienie się na stałe ku niej dą-