Strona:PL Sofokles - Antygona (Kaszewski).djvu/60

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Patrzcie, zaświadczcie, jak ginę marnie,
  Na co mi wyszła troskliwość bratnia,        130
  Od jakich ludzi znoszę męczarnie,
  Ja, waszych królów córa ostatnia!

  W ciągu przyśpiewu następnego Chóru, zbrojni wyprowadzają Antygonę.
  STASIMON IV.


  Chór.[1]
  (Strofa 1)[2]

  Danae świetna też była z rodu;
  W miedzianej wieży zaparta, schła,
  A pozbawiona światłości dnia,
  W ciemnym swym grobie zmarła zamłodu;
  Chociaż Zeus, córko, w głębie jej łona,        5
  Skrył złocistego deszczu nasiona.
  Lecz moc Wyroku jest nieugięta!
  Jej słuchać muszą czarne okręta
  Pluszozące w falach; pod jej rozkazem,
  Wieże i wojny grzmiące żelazem.        10

  (Antystrofa 1)[3]

  I król Edonów, Dryasa dziecię,
  Okrutnej doli doznał na świecie:
  Śmiał się Bachowi stawić zuchwale,
  Więc on też żywcem zakuł go w skale.
  Dopiero poznał półgłówek ów        15
  Jak bogi karzą bezbożność słów.
  Bo też doprawdy szalał zawiele:
  Wstrzymał Bachantek huczne wesele.
  Pochodnie Bacha zgasił, niestety,
  Rozgniewał Muzy, głusząc ich flety.        20

  (Strofa 2).[4]

  Między Bosforem i Salmidessem,
  Tam, gdzie Cyanu wąskie przestworze
  Na dwie rozłogi rozkłada morze,
  Gdzie ludy żyją z bogiem Aresem;
  Syny Fineja tam, wobec boga,        25
  Przez niesłychaną macochy zbrodnię
  Stracili jasne wzroku pochodnie.

  1. Chór w tym ustępie przedatawia trzy przykłady potęgi losu skazującego na śmierć ludzi w ciemnicy, jeden z podań argiwskich, drugi z trackich, a trzeci z attyckich.
  2. Danae była córką Akryzyosa, panującego w Argos. Gdy wyrocznia orzekła, że narodzi się z niej syn, który stanie się powodem zgon króla, on kazał ją zamknąć w wieży miedzianej, umyślnie na ten cel wystawionej, do której jednak dostał się Zeus w postaci „złotego deszczu“; synem Danay był słynny w mitologii Perseusz.
  3. Likurg (Lykurgos), syn Dryasa, króla Edenów w Tracyi, opierał się wprowadzeniu kultu Dyonizosa (Bachusa) do swego kraju i przepędził jego kapłanki („mamki“). Zeus ukarał go ślepotą, po której niebawem i śmierć nastąpiła. W Iliadzie tak to podanie przedstawiono (ks. VI, w. 130-140, przekład A. Szmurły}:

   Wszak i Dryasa potomek, waleczny bohater Likurgos.
   Długo nie pożył, jak tylko się oparł niebieskim potęgom:
   On Dyoniza szaleńca piastunki przed laty w pogoni
   Spłoszył na świętym1 Nizeju; a te umajone swe laski
   Wszystkie zarazem na ziemię rzuciły, gdyż Likurg morderca
   Srogim ościeniem je raził; wylękły zaś bóg Dyonizos
   W morza bałwany się rzucił, gdzie Tetys na łonie go skryła
   Z trwogi drżącego gwałtownie przed groźnem wołaniem mocarza.
   To też na niego zawzięły się bogi, bez troski żyjące.
   Ślepcem go syn wiec Kronosa uczynił, a potem niedługo
   Pożył, gdyż ściągnął na siebie nienawiść wszystkich nieśmiertelnych.

   Sofokles wbrew temu utrzymuje, że nie Zeus ukarał Likurga, lecz sam Dyonizos, kazawszy go zamurować w skale.

  4. "między Bosforem i Salmidessem“ Salmidessos, miasto leżące w Tracyi naprzeciw wybrzeża azyatyckiego (dziś Midjeh); w temto mieście panował, Finej, o którym powiada Apollodor w Bibliotece, że ożenił się z Kleopatrą, córką Boreasza (wiatr północny) i Orytyi — córki Erechteja, Z tejto Kleopatry miał dwóch synów; po jej wypędzeniu ożenił się z córką Dardana, Idają, która z nienawiści ku Kleopatrze namówiła Fineja, by obu jej synów (Pleksyppa i Pandyona) oślepił i w grobowcu zamknął. Sofokles przypisuje oślepienie samej Idai. Cyany (Kyaneaj) według podania były to pierwotnie dwie wysokie skały, ustawicznie stykające się i odskakujące, przezco wpłynięcie na Morze Czarne (Pontos Euksejnos) było niemoźliwe. Dopiero Argonauei przy pomocy czarodaiejki drogę utorowali i synów Fineja oswobodzili; odtąd skały owe stały już nieruchomo. Nazywano je także: Symplegades albo Planktai.