Strona:PL Sofokles - Antygona (Kaszewski).djvu/55

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  Kreon.

  Tę do odludnej zawiodę pustyni
  I tam w podziemnej zamknę ją jaskini,        155
  Tyle jej tylko wyznaczając chleba
  Ile do walki ze śmiercią potrzeba
  Przez dzień jedyny, jako chcą ustawy,
  Aby na miasto nie ściągnąć niesławy[1].
  Niechaj tam Hades, którego tak chwali        160
  Nad wszystkich bogów, życie jej ocali:
  Albo też pozna, chociaż po niewczasie,
  Że cześć dla piekieł nie nawiele zda się.

  (Odchodzi).
  STASIMON III.


  Chór.
  (Strofa).

  Miłości, twoja potęga
  Niezłomna wszędzie dosięga.
  Urok na licach dziewicy
  W wieśniaczej składasz świetlicy.
  Na morskie zstępujesz tonie,        5
  Każdego moc twa owionie:
  Bóg nieśmiertelny na niebie,
  Na ziemi człowiek nietrwały,
  Nie ustrzegą się od ciebie:
  Przeszyjesz ich swemi strzały.        10
  A w kogo padnie twój strzał,
  Tym zaraz owłada szał.[2]

  (Antystrofa).

  Przez cię nawet męże godni
  Idą oślep drogą zbrodni.
  Ot i dziś przez ciebie właśnie        15
  W całym rodzie dzikie waśnie.
  Lecz któż oprzeć się ośmieli,
  Gdy weń wzrok dziewicy strzeli?
  U przybytków nawet prawa,
  Pośród władców, miłość stawa.        20
  Afrodyta[3] to bogini
  Takie z ludzi żarty czyni.


  1. „aby na miasto nie ściągnąć niesławy“. Według praw i wyobrażeń w Grecyi, nie godziło się skazanemu na głodową śmierć nie dostawić pożywienia wystarczającego przynajmniej na jedną dobę; spęłnienie dopiero tego warunku zwalniało od wszelkiej odpowiedzialności, jakaby w przeciwnym razie ciążyła na społeczeństwie i władcy.
  2. „Miłości!“ itd. Trzeba pamiętać, że poeta mówi tu o bożku miłości, Erosie, przedstawionym w posteci bojownika, z którym walczyć nikt nie może bezkarnie.
  3. Afrodyta (u Rzymian: Wenus) — bogini miłości, matka Erosa (Amora).