Strona:PL Samuel Dickstein - Pojęcia i metody matematyki.djvu/119

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Z równania wreszcie

  (-b)c = -b c

  gdy w niém napiszemy -c zamiast c, otrzymamy

  (-b)(-c) = -b(-c) = -(-bc) = bc.

  Tym sposobem prawidło znaków w mnożeniu jest wynikiem określeń formalnych teoryi działań.
  Prawidło znaków w dzieleniu wynika bezpośrednio z prawidła znaków w mnożeniu.
  Powyższy wywód stosuje si oczywiście nietylko do liczb ujemnych całkowitych ale i do liczb ujemnych ułamkowych, jeżeli liczby ułamkowe wprowadzimy na podstawie teoryi, wyłożonej w rozdziale poprzedzającym.
  Kronecker podał o teoryi liczb ujemnych krótką uwagę polegającą na tém, że równość taką, jak np.

  7 - 9 = 3 - 5

  można zastąpić kongruencyą

  7 + 9x = 3 + 5x (mod x + 1),

  gdzie “nieoznaczona„ x zastępuje jednostkę -1. Kongruencya ta ma treść szerszą od poprzedniéj równości, bo dla każdéj liczby całkowitej x wyrażenia 7 + 9x i 3 + 5x, przy podzieleniu przez x + 1, dają reszty równe. Przy dołączeniu warunku x + 1 = 0, kongruencya przechodzi na równość i otrzymujemy liczby ujemne. Teorya liczb ujemnych wypływa przeto z teoryi kongruencyj powyższego kształtu.
  W myśl tej uwagi Kroneckera, możemy z łatwością wyrazić wzory główne, odnoszące się do działań nad liczbami ujemnemi, pod nową postacią. Przedewszystkiém liczby ujemne

  -1, -2, -3, . . .

  możemy nastąpić wyrażeniami

  x, 2x, 3x, . . .

  gdzie x jest liczbą “nieoznaczoną„. Równania

  a + (-c) = a - c, a + c = a - (-c)

  możemy zastąpić kongruencyami

  a + cx = a - c (mod x + 1), a + c = a - cx (mod x + 1)