Strona:PL Samuel Dickstein - Pojęcia i metody matematyki.djvu/088

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  ków dodawania. Z powodu przemienności dodawania, równania 1′, 2′ i 4′ przyjmują obecnie postać:

  1′a. b + (a - b) = a.
  2′a. b + a - b = a
  4′a. (b - c) + a = (b + a) - c,
  a - (b + c) = (a - b) - c,
  (c + a) - b = a - (b - c).

  Mnożenie jest drugiém działaniem prostém ∆2, które możemy określić za pomocą związku jego z dodawaniem, wyrażonego równaniami 12. Jeżeli za znak działania ∆2 przyjmiemy kropkę, to równaniom 12. odpowiadać będą związki

  (a + b) . c = a . c + b . c
  a . (c + d) = a . c + a . d.

  Wystarczy wszakże do określenia mnożenia w naszym układzie przyjąć prawo rozdzielności dla przypadku mniej ogólnego

  a . (c + 1) = a . c + a

  i następujące założenie, dotyczące modułu mnożenia, którym jest liczba 1., a mianowicie

  a . 1 = a.

  Z tych założeń wynikają już wszystkie własności mnożenia.
  Określiwszy jeszcze działanie odwrotne za pomocą wzoru,

  1b. a/b . b = a,

  możemy z łatwością napisać następujące wzory, odpowiadające wzorom, stosującym się do dodawania i odejmowania:

  2b. a . b/b = a
  3b. a . (b . c) = (a . b) . c