Strona:PL Samuel Dickstein - Pojęcia i metody matematyki.djvu/081

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Ponieważ działanie ∆1 jest łączne, przeto równanie to napisać można pod postacią

  1[∆2(a, c), ∆2(a, d), ∆2(b, c), ∆2(b, d)] = ∆1[∆2(a, c), ∆2(b, c), ∆2(a, d), ∆2(b, d)]

  Obie strony różnią się tu tylko porządkiem wyrazów; kładąc więc dla skrócenia

  2(a, c) = p, ∆2(a, d) = q, ∆2(b, c) = r, ∆2(b, d) = s

  i stosując do równania

  1(p, q, r, s) = ∆1(p, q, r, s)

  prawo łączności, możemy napisać

  1[∆1(p, q, r), s] = ∆1[∆1(p, r, q), s],

  skąd, z przyczyny jednowartościowości działania ∆1, otrzymujemy

  1(p, q, r) = ∆1(p, r, q)

  co można napisać pod postacią

  1[p, ∆1(q, r)] = ∆1[p, ∆1(r, q)].

  Stąd też, z powodu jednowartościowości działania ∆1, otrzymujemy

  1(q, r) = ∆1(r, q)

  co dowodzi przemienności działania ∆1. Ważne to twierdzenie w teoryi działań formalnych możemy wyrazić w sposób następujący:
  “Jeżeli dwa różne działania jednowartościowe i łączne są związane z sobą prawem rozdzielności, to wtedy jedno z nich musi być przemienne„.
  W podobny sposób możnaby dowieść, że działanie ∆2 jest przemienne, jeżeli czyni zadość następującym dwóm związkom

  2[∆2(a, b), c] = ∆2[∆1(a, c), ∆1(b, c)],
  1[a, ∆2(c, d)] = ∆2[∆1(a, c), ∆1(a, d)].

  Związek, wyrażony ogólnie równaniem 12., obejmuje w sobie związek, zachodzący między dodawaniem i mnożeniem liczb; wynika z niego, że prawo rozdzielności, wiążące mnożenie i dodawanie, pociąga za sobą przemienność dodawania, jeżeli założymy, że oba działania są jednowartościowe i łączne. Przemienność zaś mnożenia nie jest koniecznym wynikiem tego założenia; istotnie, mnoże-